Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Mạc Thị Bưởi

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Mạc Thị Bưởi

140

Sáng 14-6, TAND TP. HCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Mạc Thị Bưởi - Ảnh 1.Các bị cáo tại tòa- Ảnh: T.LTrong 2 ngày vừa qua, HĐXX đã tập trung xét hỏi nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn. Xét thấy những mâu thuẫn này không thể làm rõ tại tòa nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cụ thể, trả lời tòa về những sai phạm trong việc cho công ty A.D.N vay 75 tỉ đồng không đúng quy định dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng, bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi) cho rằng đã ủy quyền cho phó giám đốc là Phí Thị Ong chịu trách nhiệm chứ bị cáo không chỉ đạo cấp dưới cho vay. Trong khi đó, bị cáo Phí Thị Ong lại có những lời khai ngược lại. Theo lời bị cáo Ong, khi cho 2 công ty Á Châu và A.D.N vay tiền, Ong biết các công ty này vay tiền để trả nợ lãi chứ không phải để thực hiện dự án như hồ sơ gửi ngân hàng. Tuy nhiên theo chỉ đạo của cấp trên là Phạm Thị Mai Toan, Ong vẫn phê duyệt cho cả hai công ty này vay 165 tỉ đồng mà không kiểm tra hồ sơ vay vốn có đủ điều kiện hay không. Hậu quả của việc cho vay, đến nay Agribank Mạc Thị Bưởi bị thiệt hại gần 100 tỉ đồng chưa có khả năng thu hồi. Thực chất hai công ty vay tiền đều do Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ) thành lập và thuê người làm giám đốc. Dzũng có quan hệ quen biết với Phạm Thị Mai Toan nên đã bàn với Toan về việc vay tiền để trả nợ lãi cho các công ty. Toan biết rõ việc cho vay có nhiều sai phạm vẫn quyết định phê duyệt cho vay. Tại tòa, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Agribank đều cho rằng việc cho công ty của Hoàng Tiến Dzũng vay tiền là do tin tưởng Dzũng, nghe lời lãnh đạo chứ không vì mục đích muốn vi phạm. Đến nay Hoàng Tiến Dzũng đã xuất cảnh sang Mỹ trước khi bị truy nã. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với Dzũng.

TÂM LỤA


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountra tại Ngân

hàng Nông nghiệp
sung vụ
Mạc Thị Bưởi Điều tra bổ sung
cho vay

sung vụ Agribank

tra bổ
thôn chi nhánh
phát triển

thôn chi

(nay là

nhánh Mạc

Nông nghiệp

Sài Gòn)
vụ Agribank
vi phạm
(nay là chi
Thị Bưởi
định trả hồ
điều tra

định trả

quyết định trả

bổ sung

vay xảy ra
hàng Nông
Ngân hàng nông nghiệp
Mạc Thị

Trung tâm Sài

sung vụ

Bưởi (nay là

TP HCM
Mạc Thị Bưởi
Thị Bưởi
TP HCM đã
tâm Sài
TAND TP HCM

hồ sơ

phạm quy định
bổ sung vụ
bổ sung
sung vụ

vay xảy

Điều tra bổ sung

và phát triển

chi nhánh Mạc
quy định

nhiệm vi phạm

ra tại
tra bổ sung

đã quyết

nông thôn

Mạc Thị

triển nông

về cho

nhánh Trung
tra bổ

Agribank Mạc

thiếu trách

điều tra

Bưởi (nay

định về

Bưởi Sáng 14

hồ sơ

Nhân viên Agribank

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Mạc Thị Bưởi

hồ sơ điều

vụ Agribank

triển nông thôn
Trung tâm Sài Gòn

điều tra bổ

điều tra
án thiếu

cho vay xảy

Điểm Tin

đã quyết định

6 TAND
tâm Sài Gòn)
vi phạm quy

TAND TP

tại Ngân

hồ sơ
14 6 TAND
tra bổ sung
Thị Bưởi (nay

phát triển nông

là chi nhánh
Mạc Thị Bưởi

điều tra bổ

HCM đã quyết

Thị Bưởi Sáng

Tin Ngày

Thị Bưởi

hồ sơ điều

Bưởi Điểm
trả hồ

sơ điều

14 6

chi nhánh

sơ điều tra

Sáng 14 6

sung vụ án

quy định về

vụ án
Ngân hàng nông nghiệp

Ngân hàng Nông

vụ Agribank Mạc

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Mạc Thị Bưởi - Điểm Tin Ngày

phạm quy
6 TAND TP

trả hồ sơ

nhánh Mạc Thị

nghiệp và phát

Trả hồ

HCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn)

Trung tâm Sài Gòn
tra bổ

tại Ngân hàng

xảy ra

Agribank Mạc Thị

là chi

HCM đã

Trả hồ

nhánh Trung tâm
về cho vay
sơ điều tra

Trung tâm

Mạc Thị
trách nhiệm
Nhân viên Agribank
Nông nghiệp và
và phát
xảy ra tại
định về cho

Trả hồ sơ

Sáng 14-6, TAND TP

chi nhánh

nông thôn chi

bổ sung
nghiệp và
Ngân hàng

vụ án thiếu

chi nhánh Trung

Agribank Mạc

trách nhiệm vi

quyết định
thiếu trách nhiệm
Mạc Thị Bưởi
sơ điều

Bưởi Sáng

bổ sung vụ

án thiếu trách
nhiệm vi
Sáng 14

sơ điều

j
(0.03 giây)