4 doanh nghiệp nhập hơn 3.000 máy ‘đào’ tiền ảo

4 doanh nghiệp nhập hơn 3.000 máy ‘đào’ tiền ảo

42

Mặc dù giá đồng tiền ảo Bitcoin không được khả quan thời gian gần đây nhưng những chiếc máy ‘đào’ tiền ảo vẫn thu hút sự quan tâm mạnh của giới thợ ‘đào’.

4 doanh nghiệp nhập hơn 3.000 máy ‘đào’ tiền ảo - Ảnh 1.Một máy "đào" tiền ảo. - ẢNH TƯ LIỆUTheo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP.HCM, tính từ đầu năm 2018 đến ngày 10-6-2018, đơn vị này đã làm thủ tục cho 3.664 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng nhập khẩu về TPHCM.Trong đó, có 4 doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 3.000 máy, số còn lại do các cá nhân, tổ chức không có mã số thuế nhập khẩu. Các lô hàng trên do doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nhập khẩu và làm thủ tục hải quan qua Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP.HCM.Trong năm 2017 đã có trên 7.000 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo Bitcoin, Litecoin trên mạng được nhập khẩu về TP.HCM qua đường chuyển phát nhanh do 7 doanh nghiệp nhập khẩu và một số cá nhân, tổ chức không có mã số thuế thực hiện nhập khẩu.Trong đó, cá nhân, tổ chức không có mã số thuế thực hiện nhập khẩu đến gần 3.000 bộ, số còn lại do các doanh nghiệp nhập khẩu. Như vậy, tính đến nay, chỉ tính riêng tại địa bàn TP.HCM đã có gần 11.000 máy “đào” tiền ảo nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh. Hơn 139.000 máy tính tại Việt Nam nhiễm virus đào tiền ảo mớiTTO - Công ty Bkav vừa phát đi cảnh báo cho biết đã có hơn 139.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus đào tiền ảo mới W32.AdCoinMiner.

ĐỨC THIỆN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountdoanh nghiệp

tiền ảo
không được

000 máy ‘đào’ tiền ảo

Tiền ảo
quan tâm
tâm mạnh của

3 000

tiền ảo
quan tâm mạnh
ảo Điểm
máy ‘đào’ tiền

tiền ảo

sự quan tâm

hút sự
Đồng tiền ảo
ảo Bitcoin
quan thời

thu hút

‘đào’ tiền

nhưng những

đồng tiền
3 000 máy

Điểm Tin

Mặc dù

4 doanh
chiếc máy
đây nhưng

khả quan thời

máy ‘đào’

nhập hơn
tiền ảo

vẫn thu hút

nghiệp nhập hơn
máy ‘đào’ tiền

gian gần đây

gian gần

4 doanh

gần đây nhưng
Đồng tiền ảo
nhập hơn 3
3 000
Máy đào tiền ảo

thợ ‘đào’

Bitcoin không được
ảo Mặc
giới thợ ‘đào’

hơn 3

Mặc dù giá đồng tiền ảo Bitcoin không được khả quan thời gian gần đây nhưng những chiếc máy ‘đào’ tiền ảo vẫn thu hút sự quan tâm mạnh của giới thợ ‘đào’

ảo Bitcoin không

quan thời gian

những chiếc máy

4 doanh nghiệp nhập hơn 3.000 máy ‘đào’ tiền ảo - Điểm Tin Ngày

thời gian gần

Tiền ảo Bitcoin

000 máy

được khả quan

nhưng những chiếc

dù giá đồng

Máy đào tiền ảo
những chiếc
mạnh của giới

doanh nghiệp nhập

máy ‘đào’

sự quan

Mặc dù giá
thời gian

của giới thợ

‘đào’ tiền ảo

Tin Ngày

nghiệp nhập

hơn 3

nhập hơn

đây nhưng những

khả quan

4 doanh nghiệp
gần đây
Tiền ảo

đồng tiền ảo

dù giá

000 máy ‘đào’

Tiền ảo Bitcoin

chiếc máy ‘đào’

‘đào’ tiền ảo

mạnh của
giới thợ

giá đồng tiền

được khả
tâm mạnh

000 máy

‘đào’ tiền
ảo vẫn
máy ‘đào’
không được khả

của giới

thu hút sự

ảo vẫn thu

Bitcoin không

tiền ảo Bitcoin

doanh nghiệp

hút sự quan

giá đồng

hơn 3 000

vẫn thu

‘đào’ tiền
ảo Mặc dù
tiền ảo vẫn

nghiệp nhập

4 doanh nghiệp nhập hơn 3

tiền ảo Mặc

j
(0.08 giây)