Bộ Công an: Ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản

147

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước nhiều người quá khích đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tại TP.HCM, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an do Bộ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm, chủ trì vừa có cuộc họp với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn sau vụ việc gây rối xảy ra tại Bình Thuận và một số địa phương khác.

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Công an các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang đã báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác tình hình có liên quan đến ANTT trên địa bàn trong mấy ngày vừa qua.
Phân tích và chỉ ra một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, chủ động của lực lượng Công an một số địa phương trong những ngày qua. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước đám đông có nhiều đối tượng quá khích, đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân…
Về công tác đảm bảo ANTT tại TP.HCM và một số địa phương trong những ngày tới, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình, gây mất ANTT tại nhiều địa phương. Bộ trưởng yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, trong đó lưu ý tăng cường đảm bảo ANTT tại cơ sở; tập trung nắm tình hình, dư luận quần chúng để đề xuất, phối hợp tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các dự thảo Luật. Cạnh đó, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà ở của người dân, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp; có phương án ngăn chặn việc tụ tập đông người phá hoại tài sản, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là tuyến Quốc lộ 1A.
Phối hợp ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp,… tuyên truyền, giải thích để công nhân an tâm đi làm việc bình thường trở lại… Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết rốt ráo, đúng pháp luật các vấn đề phát sinh trước đó có liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, BOT,…
Liên quan đến những phần tử, đối tượng đã có hành vi quá khích vừa qua tại một số nơi, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Người đứng đầu ngành công an cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp tục tăng cường hỗ trợ Công an các địa phương nhất là trong công tác nắm tình hình, truy bắt số đối tượng chủ mưu, quá khích vi phạm pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ Công an địa phương để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ Công an địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, có phương án xử lý hiệu quả tình huống phức tạp xảy ra; Chủ động phương tiện, điều kiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT, trật tự, an toàn giao thông.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đại diện Quân khu 7, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Thuận trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực phối hợp các đơn vị của Bộ, Công an tỉnh Bình Thuận trong các mặt công tác đảm bảo ANTT nhằm ổn đinh tình hình, huy động được sức mạnh tổng họp của hệ thống chính trị.
Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động, giáo dục pháp luật để người dân nhận rõ quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tránh bị xuyên tạc, lôi kéo tham gia vi phạm pháp luật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp, tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích; vận động số đối tượng tham gia gây rối ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lập Ban Chỉ huy giải quyết tình hình phức tạp gây mất ANTT ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”…

TUYẾN PHAN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountTô Lâm
sức chịu
chiến sĩ Cảnh

trước nhiều

gắng sức

Bộ Công an: Ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản - Điểm Tin Ngày

trước nhiều người

lại hình

nhưng vẫn

hình ảnh

nhiều người quá

rằng hình ảnh

sát cơ động

đựng kiềm

Điểm Tin

người phá

quá khích đã

tụ tập

Ngăn chặn tụ

kiềm chế… trước

Công an:
áo rách
Bình Thuận

chế… trước

người phá hoại
Lâm cho rằng
hình ảnh ấn
tụ tập
các chiến sĩ

ấn tượng trong

ảnh các chiến
tài sản
Luật Đặc khu Luật Đặc khu
mặt mũi
tập đông người

trong nhân

sức chịu đựng

người phá

trưởng Tô

nhưng vẫn gắng

hoại tài

đông người phá

gây rối
hoại tài

cơ động

Ngăn chặn
Công an: Ngăn
nhân dân

trong nhân dân

Bộ trưởng Tô

chế… trước nhiều

mặt mũi nhưng

trưởng Tô Lâm

tài sản (PLO)
lại hình ảnh

phá hoại

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước nhiều người quá khích đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân

phá hoại tài

ngăn chặn tụ tập đông người
Bộ trưởng
vẫn gắng sức
lấm lem
Bộ Công an
ảnh ấn

để lại

Tin Ngày

tươm lấm lem

chịu đựng kiềm
hoại tài sản
lem mặt mũi

Tô Lâm

rách tươm
tụ tập đông

các chiến

Bộ Công an:
động quần áo

rách tươm lấm

ấn tượng
an: Ngăn chặn
cho rằng hình

Tô Lâm cho

quá khích
khích đã để

rằng hình

người quá

Bình Thuận Đặc khu
sát cơ

quần áo rách

cho rằng

ngăn chặn tụ tập đông người
tươm lấm
phá hoại tài sản

mũi nhưng vẫn

sĩ Cảnh sát

vẫn gắng

tượng trong nhân

tượng trong

sản (PLO)

đã để

an: Ngăn

hình ảnh các

sĩ Cảnh
mũi nhưng
phá hoại tài sản
đã để lại
chiến sĩ

an: Ngăn

quần áo
chặn tụ

khích đã

Ngăn chặn

Bộ Công

kiềm chế…

Công an:

đựng kiềm chế…
nhiều người
Tô Lâm
(PLO) Bộ
Cảnh sát cơ

gắng sức chịu

Đặc khu

chịu đựng

áo rách tươm
sản Điểm

ảnh các

ảnh ấn tượng

tài sản

(PLO) Bộ trưởng

động quần

Lâm cho

hình ảnh
sản (PLO) Bộ

tập đông

Bộ Công

phá hoại
người quá khích
đông người
chặn tụ tập
lem mặt

tập đông

đông người

để lại hình
lấm lem mặt
Bộ Công an

Cảnh sát

Bộ Công an: Ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản

cơ động quần
gây rối

chặn tụ

j
(0.04 giây)