Không khá và rất khá!

Không khá và rất khá!

211

Lãnh đạo ngành đường sắt vừa có chỉ đạo chém đinh chặt sắt: trong ba tháng tới, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng sẽ từ chức!

Không khá và rất khá! - Ảnh 1.- Quân tử nhứt ngôn. Tốt!- Nhưng tui nghi lắm...- Là sao?- Vì trong bốn vụ tai nạn lổm ngổm liên tiếp hôm tháng 5, có vụ chết người, mấy ông ngoại lãnh đạo cao nhất của ngành này chỉ ngồi rung đùi nhận "hình thức khiển trách" và "rút kinh nghiệm sâu sắc".- Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm, bị kỷ luật?- Có, sa thải mấy ông lái tàu, gác ghi. Khiển trách, cảnh cáo mấy ông lãnh đạo các cung đường địa phương! Còn tổng công ty chỉ... họp!- Vậy lần này mấy ổng hứa: có tai nạn nữa sẽ chịu kỷ luật?- Không, cũng chỉ đạo dằn mặt mấy ông ở trung tâm, chi nhánh và chỉ đá động... nhẹ nhàng tới trách nhiệm, danh dự của mình!- Cứ như mình vô can ấy nhỉ?- Ừ. Cái thái độ trơ trơ đó hèn gì ngành đường sắt cũng cứ trơ trơ hoài, không khá nổi!- Không khá nổi nhưng nhiều ông lãnh đạo lại... rất khá! Rất khá nên dại gì từ chức! Lãnh đạo đường sắt cam kết từ chức nếu để tai nạn nghiêm trọng Lãnh đạo đường sắt cam kết từ chức nếu để tai nạn nghiêm trọng TTO - Ông Vũ Tá Tùng - tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam -chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong 3 tháng từ nay đến ngày 31-8-2018 phải nghiêm túc thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

BÚT BI


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchỉ đạo

chém đinh

nạn nghiêm

đường sắt
ra tai

đinh chặt

Không khá và rất khá!

Lãnh đạo ngành

đạo ngành

nghiêm trọng sẽ

nạn nghiêm trọng

khá! Lãnh
đạo chém đinh
rất khá!
sắt vừa

Không khá và rất khá! - Điểm Tin Ngày

khá! Lãnh đạo

đạo ngành đường

tháng tới

Tai nạn nghiêm trọng

ngành đường sắt

có chỉ đạo
khá và
tới để
Lãnh đạo

trọng sẽ từ

Điểm Tin

Không khá

khá và
Đường sắt Việt Nam

chỉ đạo chém

khá và rất

Đường sắt Việt Nam

đường sắt vừa

vừa có chỉ

Tin Ngày

sẽ từ

ngành đường

trong ba tháng

Ngành đường sắt

xảy ra

sẽ từ chức!

và rất

để xảy ra

rất khá! Lãnh

ba tháng tới
có chỉ

và rất

Không khá
khá! Điểm

tai nạn nghiêm

rất khá!

Tổng công ty Đường sắt

vừa có

tới để xảy

trong ba

chém đinh chặt
Giao thông đường sắt
ra tai nạn
sắt: trong ba
chặt sắt:
Tổng công ty Đường sắt

sắt vừa có

từ chức!

trọng sẽ

tháng tới để

nghiêm trọng

Lãnh đạo ngành đường sắt vừa có chỉ đạo chém đinh chặt sắt: trong ba tháng tới, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng sẽ từ chức!

và rất khá!
Ngành đường sắt

để xảy

xảy ra tai

chặt sắt: trong

Tai nạn nghiêm trọng
tai nạn
đinh chặt sắt:
sắt: trong

đạo chém

Không khá và
Tai nạn đường sắt Giao thông đường sắt Tai nạn đường sắt
ba tháng
j
(0.83 giây)