Thủ tướng trả lời về dự án đường tránh sân bay Liên Khương

274

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng).

Trang web Chính phủ cho hay tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Tạo có chất vấn Thủ tướng việc xử lý vốn cho dự án đường tránh sân bay Liên Khương-quốc lộ 27 để công trình sớm được tiếp tục triển khai thi công nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.
Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10-5-2018 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thông qua phương án sử dụng số vốn 15.000 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách. Trong đó đã bao gồm quốc lộ 27 đoạn tránh sân bay Liên Khương với kinh phí dự kiến khoảng 193 tỉ đồng để hoàn thành dứt điểm, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định giao vốn và chỉ đạo GTVT triển khai dự án theo quy định.

(Theo TTXVN)


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvề dự
Thủ tướng Chính phủ
Khương (PL)
dự án đường tránh sân bay Liên Khương

lời về dự

về dự án

đại biểu Nguyễn
Tạo (Lâm Đồng)

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng)

dự án
chất vấn

Thủ tướng trả

đường tránh sân

(PL) Thủ tướng
án đường

tướng Chính

Liên Khương

trả lời

Thủ tướng

Thủ tướng trả lời về dự án đường tránh sân bay Liên Khương - Điểm Tin Ngày

dự án

dự án đường

trả lời chất

của đại
sân bay
tướng trả
biểu Nguyễn Tạo

đường tránh

vấn của

Khương (PL) Thủ

có văn

Tin Ngày

vừa có

đại biểu

tướng Chính phủ
Chính phủ
(Lâm Đồng)

bản trả

bay Liên Khương
trả lời

tướng trả lời

tướng trả

lời về

sân bay

đường tránh

Thủ tướng trả lời về dự án đường tránh sân bay Liên Khương

Tạo (Lâm

trả lời về

Thủ tướng Chính
văn bản trả lời chất vấn
án đường tránh
Liên Khương (PL)

của đại biểu

Liên Khương
tránh sân
văn bản trả lời chất vấn
bay Liên

sân bay Liên

Nguyễn Tạo

về dự

chất vấn của

Thủ tướng

án đường
Khương Điểm
Nguyễn Tạo (Lâm
lời về

Chính phủ vừa

Thủ tướng Chính phủ
vừa có văn

lời chất vấn

lời chất
Thủ tướng
dự án đường tránh sân bay Liên Khương
phủ vừa

văn bản

bay Liên

văn bản trả

(PL) Thủ
biểu Nguyễn

trả lời

vấn của đại
tránh sân bay

bản trả lời

Điểm Tin

tránh sân

có văn bản

phủ vừa có

j
(0.04 giây)