Quy định giờ giấc siêu thị: Bộ Công Thương “thay tên đổi họ“

Quy định giờ giấc siêu thị: Bộ Công Thương “thay tên đổi họ“

217

(PLO)- Sau khi dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối bị nhiều ý kiến đánh giá can thiệp sâu vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã thay tên dự thảo Nghị định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hội, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định cho biết như trên.

Theo đó, ban soạn thảo đã thay tên dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối bằng nghị định về quản lý và phát triển hạ tầng thương mại.
Cùng với thay tên, Bộ Công Thương cũng xây dựng lại nội dung với tinh thần giảm điều kiện kinh doanh, đưa ra khỏi dự thảo các nội dung đã quy định ở các Luật, Nghị định khác.
"Dự thảo Nghị định sẽ không tạo thêm điều kiện kinh doanh, không làm phát sinh các giấy phép con, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà nhằm tạo hành lang pháp lý theo hướng xóa bỏ rào cản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng"- Ông Hội chia sẻ.
PV đặt câu hỏi: các quy định trong dự thảo liên quan đến hạn chế các đợt khuyến mại, yêu cầu siêu thị bán hàng đến 22 giờ, cả ngày lễ, ngày nghỉ có được đưa ra khỏi dự thảo cũ hay không? Ông Hội cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội để hoàn thiện các nội dung. "Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn đề xuất xây dựng Nghị định nên sẽ nghiên cứu, tiếp thu, điều chỉnh"- Ông Hội nói.
Trước đó, dự thảo quy định yêu cầu siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ. Mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức ba đợt bán hàng giảm giá được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền, mỗi đợt giảm giá phải diễn ra trong tối thiểu 30 ngày.
Bên cạnh đó, dự thảo đưa ra quy định siêu thị tiêu chuẩn phải có diện tích kinh doanh từ 250 m2 đến dưới 10.000 m2; phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Siêu thị phải có các dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua Internet, qua bưu điện, điện thoại...
Góp ý về dự thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhìn nhận quy định thời gian mở cửa siêu thị như dự thảo là can thiệp sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là vấn đề của thị trường, Nhà nước không cần hoặc không nên can thiệp.

TRÀ PHƯƠNG


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountthảo nghị định

họ“ (PLO)

siêu thị:

“thay tên đổi

vào quyền

Công Thương

ngành phân

định giờ

tên đổi

bị nhiều ý

doanh của doanh

thảo nghị

nghiệp Bộ

giá can

thảo Nghị định

định giờ

ý kiến
nhiều ý kiến
siêu thị

về phát triển

tên đổi

Thương “thay

Công Thương
ngành phân phối

phân phối

tên dự thảo

Quy định

kinh doanh của

Thương “thay

phát triển và

triển và quản

phát triển
ngành phân phối
Bộ Công

giờ giấc siêu

đổi họ“

ngành phân phối
định về phát

giờ giấc

doanh nghiệp Bộ

Bộ Công

đánh giá

Công Thương “thay

thiệp sâu vào
bán lẻ

đánh giá can

kinh doanh

đã thay tên

can thiệp sâu

sâu vào quyền

Thương đã

thiệp sâu

thị: Bộ

giấc siêu

dự thảo

đổi họ“

họ“ (PLO) Sau

(PLO) Sau

siêu thị
Quy định giờ
khi dự
vcci
thay tên dự

và quản lý

lý ngành
Bộ Công Thương

Nghị định

Thương “thay tên

vào quyền kinh

sâu vào

dự thảo Nghị

phối bị

tên dự

quản lý ngành

nghị định

giờ giấc

quản lý

đã thay

giá can thiệp

bộ công thương

định về

bộ công thương

của doanh nghiệp

giấc siêu thị:

khi dự thảo

phân phối bị
nghị định về
bị nhiều

lý ngành phân

bán lẻ

Thương đã thay

Sau khi
triển và
doanh của

nhiều ý

“thay tên

can thiệp

dự thảo nghị

Quy định giờ giấc siêu thị: Bộ Công Thương “thay tên đổi họ“ - Điểm Tin Ngày

doanh nghiệp

nghiệp Bộ Công

đổi họ“ (PLO)
Điểm Tin
vcci

Tin Ngày

thay tên
quyền kinh
quyền kinh doanh
và quản
Bộ Công Thương

kiến đánh giá

Bộ Công
kiến đánh

dự thảo

Quy định giờ giấc siêu thị: Bộ Công Thương “thay tên đổi họ“

(PLO)- Sau khi dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối bị nhiều ý kiến đánh giá can thiệp sâu vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã thay tên dự thảo Nghị định

(PLO) Sau khi

định giờ giấc
tên đổi họ“

thị: Bộ Công

phối bị nhiều
“thay tên
ý kiến đánh

về phát

Công Thương
siêu thị: Bộ

họ“ Điểm

Công Thương đã

giấc siêu

thị: Bộ
của doanh

siêu thị:

Sau khi dự

thảo Nghị
Quy định
j
(0.05 giây)