Chính thức cho phép đặt cược thể thao

Chính thức cho phép đặt cược thể thao

236

(PLO)- Đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao

Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay 14-6 với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành. 
Hoạt động đặt cược thể thao được quy định chi tiết tại điều 68a Luật Thể dục thể thao sửa đổi như sau:
1. Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.
2. Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;
c) Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
d) Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là đồng Việt Nam.
3. Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Chưa bắt buộc dạy bơi trong nhà trường
Nội dung đưa bơi lội vào giảng dạy như một môn học bắt buộc trong nhà trường đã chưa được tán thành, thông qua. Lí do là thiếu cơ sở vật chất, nhân lực.
Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, qua thảo luận, nhiều ý kiến thống nhất không quy định bơi là môn học bắt buộc nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Bên cạnh đó, đặc thù của thể thao phải căn cứ vào sở thích, tố chất và sức khỏe của từng học sinh. Vì vậy, môn bơi cần được hình thành, phát triển theo nhu cầu, sở thích và theo hướng khuyến khích xã hội hóa.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần quy định bơi là môn học chính khóa trong nhà trường hoặc như một tiêu chí bắt buộc khi học sinh ra trường.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, bơi không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn. Tuy nhiên, với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, việc quy định bơi là môn bắt buộc trong chương trình chính khóa là khó khả thi.
Hầu hết các trường chưa có bể bơi, giáo viên dạy bơi. Việc tổ chức cho học sinh học bơi sẽ làm phát sinh chi phí, tạo gánh nặng cho học sinh, phụ huynh và nhà trường, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, đồng thời đảm bảo tính khả thi của điều luật, tạo điều kiện thuận lợi phát triển môn bơi, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi.
Bên cạnh đó là trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trong việc quy định trách nhiệm phối hợp của cơ sở thể thao công lập do mình quản lý với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. 

 

PV


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountkiện kinh doanh
thể thao

kinh doanh

thẩm quyền

Điểm Tin
khi đã được

cho phép

doanh khi đã

cấp giấy

có thẩm quyền

Chính thức cho phép đặt cược thể thao

thể thao chỉ

Chính thức cho phép đặt cược thể thao - Điểm Tin Ngày

cho phép đặt

đặt cược

thao (PLO)

đặt cược

có thẩm

(PLO) Đặt

(PLO) Đặt cược
Chính thức
được cơ

cược thể

thao (PLO) Đặt
quyền cấp
đá banh

cược thể

Đặt cược

giấy chứng nhận

được hoạt
cá cược
kinh doanh khi

giấy chứng

hoạt động kinh

hoạt động

cược thể thao

thức cho
thao chỉ được

nhận đủ điều

phép đặt

cược thể thao

kinh doanh đặt

đã được cơ

đặt cược

kinh doanh
Đặt cược thể

thể thao

thao chỉ

quan có

đặt cược thể

quan có thẩm

đủ điều kiện

cơ quan

đá banh

kiện kinh

doanh đặt

điều kiện kinh

điều kiện

nhận đủ

khi đã

doanh khi
đặt cược
cơ quan có

được cơ quan

Chính thức cho
cá cược
phép đặt
chỉ được hoạt
phép đặt cược
đặt cược thể
thể thao

động kinh doanh

doanh đặt cược

chứng nhận

cược thể thao

thao Điểm

động kinh
quyền cấp giấy
chỉ được
đặt cược
đã được

cược thể

thể thao

được hoạt động

Chính thức
thức cho
Tin Ngày

đủ điều

cược thể
thẩm quyền cấp

thể thao (PLO)

cấp giấy chứng
cho phép

(PLO)- Đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao

thức cho phép

chứng nhận đủ

j
(1.87 giây)