Bắt đầu sao in đề thi kỳ thi THPT quốc gia

250

Theo PGS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay, tất cả thí sinh thi trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ nhận đề được in sao tại trường này. Việc in sao bắt đầu thực hiện từ hôm nay (14.6).

Theo kế hoạch, sáng 14.6, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp nhận đề thi, sau đó nhóm in sao đề tiến hành tác nghiệp. Kỳ thi bắt đầu từ ngày 24.6 nên việc in sao đề thi phải hoàn thành trước đó.
Sở GD-ĐT TP.Hà Nội đề nghị trường hoàn thành sớm hơn, vì việc vận chuyển đề thi đòi hỏi nhiều thời gian, do địa bàn TP rất rộng, có những nơi cách trung tâm 70 - 80 km.

Số lượng thí sinh Hà Nội dự kỳ thi THPT năm nay gần 80.000. Để phục vụ việc in sao số lượng lớn đề thi trong khoảng thời gian ngắn, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng 9 máy photo siêu tốc 120 trang/phút.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountthi trên địa

Trưởng phòng

đề thi

Bắt đầu

Hà Nội

từ hôm

nhận đề được
Đào tạo Trường

trên địa bàn

quốc gia

kỳ thi
nhận đề

Nội năm nay

nay (14 6)

sao tại trường

tạo Trường ĐH

kỳ thi

Hà Nội sẽ nhận đề được in sao tại trường này

Bắt đầu

khoa Hà

sao in đề thi
tại trường này

Bách khoa

(14 6)

đề thi

Bắt đầu sao

tất cả

đề thi

năm nay

sẽ nhận đề

sinh thi

ĐH Bách khoa
kỳ thi THPT

thí sinh

cả thí

sẽ nhận
in sao
bàn TP
Phong Điền Trưởng

bàn TP Hà

thi kỳ

Bắt đầu sao in đề thi kỳ thi THPT quốc gia

được in

được in sao

nay (14
in sao tại
Hà Nội sẽ

thí sinh thi

in sao bắt

THPT quốc

đầu thực hiện

đề thi

quốc gia

Bách khoa Hà

năm nay tất

đề thi kỳ

ĐH Bách

đầu sao in

gia Theo

Phong Điền

Nội năm
Hà Nội
thi THPT quốc gia

sao in

gia Theo PGS

Điểm Tin

thi trên

Điền Trưởng phòng

đề được

khoa Hà Nội

in đề

sao in

bắt đầu thực

Điền Trưởng
Nguyễn Phong Điền

Trường ĐH

PGS Nguyễn

in đề

sao in đề thi

Việc in

hôm nay (14

quốc gia Theo

PGS Nguyễn Phong

sao tại

hiện từ hôm

phòng Đào tạo

sao bắt đầu
THPT quốc

cả thí sinh

thực hiện

Theo PGS

đề được in

trường này Việc

Theo PGS Nguyễn

địa bàn

Nội sẽ

tạo Trường
Việc in sao

Việc in sao bắt đầu thực hiện từ hôm nay (14

hôm nay
này Việc in
THPT quốc gia

tại trường

thi THPT quốc

6)

Đào tạo

đầu thực

in sao

Trưởng phòng Đào

hiện từ
tuyển sinh 2018
TP Hà

TP Hà Nội

sao in đề

thi kỳ thi

Nguyễn Phong

địa bàn TP

thi THPT

Trường ĐH Bách

từ hôm nay

đầu sao

nay tất

Hà Nội năm

Tin Ngày
sao bắt

tất cả thí

bắt đầu
in đề thi

Theo PGS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay, tất cả thí sinh thi trên địa bàn TP

thi kỳ

gia Điểm

Nội sẽ nhận

nay tất cả

phòng Đào

đầu sao

trường này

tuyển sinh 2018

Bắt đầu sao in đề thi kỳ thi THPT quốc gia - Điểm Tin Ngày

thi THPT

trên địa

thực hiện từ

thi THPT quốc gia
sinh thi trên

này Việc

j
(1.39 giây)