Microsoft cung cấp bản xem trước Office 2019 cho người dùng Mac

Microsoft cung cấp bản xem trước Office 2019 cho người dùng Mac

185

Người dùng Mac nếu không thích bộ ứng dụng văn phòng của Apple sẽ có cơ hội dùng thử phiên bản Office 2019 dành cho Mac thông qua bản xem trước (preview).

Theo Engadget, bản xem trước của bộ Office 2019 cho Mac (bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote) đang mở cho đối tượng người dùng doanh nghiệp. Trong số các tính năng mới có tính năng gọi là “Pencil Case” (tức là các công cụ như bút hoặc tô màu) và các ribbon có thể tùy chỉnh mở rộng trên toàn bộ sản phẩm. Word nhận các cải tiến về trợ năng, công cụ dịch và chế độ lấy nét. Bản cập nhật PowerPoint bao gồm chuyển tiếp Morph và xuất video 4K.

Các nâng cấp của Excel bao gồm bản đồ 2D, biểu đồ kênh và các chức năng bổ sung. Trong khi đó, Microsoft cũng cập nhật một số khả năng mới cho Outlook, bao gồm cả việc gửi thư theo lịch trình. Các tính năng này đã có sẵn trên Office 365 Pro Plus nhưng không có sẵn cho Office 2016 cho Mac. Microsoft cho biết, các tính năng bảo mật trong phiên bản Office 2019 tương tự những gì mà Office 2016 cho Mac sở hữu.
Vì phiên bản đám mây của Office có thể được coi là kém an toàn hơn so với ứng dụng dành cho máy tính tiêu chuẩn nên việc cho dùng thử bản Office 2019 đối với khách hàng doanh nghiệp là động thái thông minh của Microsoft. Điều này cũng giúp các nhân viên IT có thêm thời gian triển khai và quản lý Office 2019 cho Mac dễ dàng hơn so với phiên bản trước đó.
Microsoft sẽ phát hành Office 2019 cho Windows và Mac vào cuối năm nay.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountdùng thử phiên

sẽ có

cấp bản
bản Office 2019
ứng dụng văn

2019 cho người

Office 2019 cho

Microsoft cung

người dùng Mac

người dùng
thiết bị di động macOS

nếu không thích

thích bộ ứng

cơ hội dùng
thông qua bản

của Apple

máy tính bảng
xem trước Office

Microsoft cung cấp

văn phòng của

Microsoft cung
qua bản xem

dùng Mac

xem trước

có cơ

hội dùng thử
Apple sẽ
phòng của
thích bộ

ứng dụng

Office 2019
phòng của Apple
sẽ có cơ

dùng Mac Người

bộ ứng
bản xem trước
Office 2019 dành
2019 dành

Người dùng Mac nếu không thích bộ ứng dụng văn phòng của Apple sẽ có cơ hội dùng thử phiên bản Office 2019 dành cho Mac thông qua bản xem trước (preview)

dụng văn

thử phiên bản

dùng thử
thiết bị di động

dùng Mac nếu

Microsoft cung cấp bản xem trước Office 2019 cho người dùng Mac - Điểm Tin Ngày

văn phòng

trước (preview)

Mac nếu không

Apple sẽ có

cho người

xem trước (preview)

cho người

cho Mac thông

2019 cho

trước Office

có cơ hội

cung cấp

máy tính bảng
cơ hội

bản xem

macOS

cấp bản xem

bản xem

thử phiên

phiên bản

Mac Điểm
smartphone

dụng văn phòng

hội dùng
smartphone
bản xem trước
Office 2019 cho Macbook
trước Office 2019

Tin Ngày

nếu không

dành cho

bộ ứng dụng

qua bản

cung cấp bản

bản Office

Điểm Tin

Office 2019

Mac Người

cung cấp

2019 dành cho

thông qua

xem trước

cấp bản

dùng Mac

Office 2019 cho Macbook
Mac Người dùng
bản xem

dành cho Mac

2019 cho

Office 2019

Microsoft cung cấp bản xem trước Office 2019 cho người dùng Mac

Mac thông

Mac nếu

của Apple sẽ

phiên bản Office

Người dùng

cho người dùng

không thích

trước Office

cho Mac

không thích bộ

Mac thông qua
người dùng

xem trước

Người dùng Mac

dùng Mac

j
(0.02 giây)