Ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng: Cả 50 người đang hồi phục sức khỏe.

Ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng: Cả 50 người đang hồi phục sức khỏe.

275

Chiều 13.6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết từ rạng sáng 11.6 đến ngày 13.6 có 50 người ở H.Đông Hưng, Thái Bình bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ tại nhà ông Cao Văn Hoan (xã Phú Châu, H.Đông Hưng) vào tối 10.6.

Trong đó, 31 người phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Đông Hưng với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, sốt.
Ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng: Cả 50 người đang hồi phục sức khỏe. - ảnh 1

Rất may, cả 31 người này và 19 người còn lại đều đang hồi phục sức khỏe.
Cũng theo chi cục này, sau khi kiểm nghiệm, điều tra, nguyên nhân ngộ độc được xác định do 50 người nói trên ăn món tiết canh lợn rừng tại bữa cỗ.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountVăn Hoan (xã
sau khi

Thái Bình cho

Hưng) vào
6 đến ngày

thực phẩm

Tin Ngày

sinh thực phẩm

phẩm tỉnh

do ăn tiết

Đông Hưng) vào tối 10

50 người ở

từ rạng sáng

10 6
độc thực phẩm

Hưng Thái

phẩm sau khi

6 có 50

Ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng: Cả 50 người đang hồi phục sức khỏe

ăn cỗ
50 người

ăn cỗ tại

nhà ông
khỏe Chiều
thực phẩm

Chi cục An

tối 10
vào tối 10
ăn tiết

tiết canh

(xã Phú Châu

Đông Hưng Thái

dị ứng
Ngộ độc

6 đến ngày 13

50 người đang

Thái Bình

canh lợn

ngộ độc

Thái Bình bị

13 6

do ăn
do ăn
đến ngày 13
Cao Văn Hoan

phẩm sau

rừng: Cả

độc do

tại nhà

rừng: Cả

Hưng Thái Bình
cỗ tại

thực phẩm

Bình cho biết

cục An

đang hồi

tiết canh lợn

có 50 người
ngày 13 6

khi ăn

6 Chi cục

6 có 50 người ở H

khỏe Chiều 13

bị ngộ độc

sáng 11 6
hồi phục sức

lợn rừng:

Hoan (xã Phú

ở H Đông

người ở H

phục sức

H Đông Hưng
sáng 11

ăn tiết

Hưng) vào tối

Văn Hoan

Châu H Đông

ăn cỗ

Cả 50

6 có

thực phẩm tỉnh

11 6 đến

H Đông

Cao Văn

người ở

Châu H

ông Cao Văn

6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết từ rạng sáng 11

Cả 50 người
ngộ độc thực phẩm

toàn vệ

tiết canh
sau khi ăn
nhà ông Cao
cỗ tại nhà
khỏe Điểm
dị ứng
Ngộ độc

sinh thực

lợn rừng: Cả

người đang

lợn rừng:
50 người

đang hồi

canh lợn

Điểm Tin

hồi phục
Chi cục
ăn tiết canh

canh lợn rừng:

H Đông Hưng)

Phú Châu H

Đông Hưng

Đông Hưng) vào

người đang hồi

Hoan (xã

tỉnh Thái

Đông Hưng, Thái Bình bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ tại nhà ông Cao Văn Hoan (xã Phú Châu, H

rạng sáng
Thái Bình
đến ngày

phục sức khỏe

Cả 50

từ rạng

13 6 có

13 6
Phú Châu

vào tối

Chiều 13 6

Bình bị ngộ

độc do ăn

phục sức

Chiều 13

biết từ

rạng sáng 11

Đông Hưng)
hồi phục
tiết canh

11 6

Bình bị

6 Chi

thực phẩm sau

6 đến

toàn vệ sinh
ngộ độc

biết từ rạng

sức khỏe

Ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng: Cả 50 người đang hồi phục sức khỏe. - Điểm Tin Ngày

bị ngộ

thực phẩm

An toàn

6

ông Cao

tiết canh lợn rừng
sức khỏe Chiều

tối 10 6

ngộ độc thực phẩm
tại nhà ông

khi ăn cỗ

13 6 Chi

cho biết

tiết canh lợn rừng

độc do

vệ sinh
sức khỏe

tỉnh Thái Bình

Chiều 13

vệ sinh thực

ngộ độc thực

rừng: Cả 50

50 người

độc thực

người đang

(xã Phú
Ngộ độc do
cục An toàn

có 50

phẩm tỉnh Thái

An toàn vệ
ăn cỗ
tiết canh

H Đông

Bình cho

ngộ độc
ngày 13

ở H

đang hồi phục
cho biết từ
j
(0.03 giây)