Mời giao lưu trực tuyến “Sốt đất, mua bán sao cho an toàn”

Mời giao lưu trực tuyến “Sốt đất, mua bán sao cho an toàn”

315

(PLO)- Không chỉ mua bán bất động sản (BĐS) có giấy chủ quyền hợp pháp mà nhiều người còn mua bán cả BĐS chưa có giấy tờ hợp pháp.

Hiện tại, giá nhà đất tại nhiều khu vực ở TP.HCM, đặc biệt là tại các vùng ven, đang ở mức khá cao. Trong đó, không chỉ có nhà đất đã được cấp giấy chủ quyền hợp pháp mà cả những BĐS chưa có giấy chứng nhận cũng được mua bán, chuyển nhượng sôi động.
Nhằm mục đích cung cấp các thông tin pháp lý cần thiết cùng những kinh nghiệm hữu ích để giúp người mua, bán tránh được rủi ro trong giao dịch như đất nền, căn hộ của các dự án, trường hợp nào được mua bán, trường hợp nào không… các hợp đồng mua bán cần công chứng hay không? Các hợp đồng này được đăng ký ra sao và có hiệu lực pháp luật từ khi nào? Người mua cần kiểm tra loại giấy tờ gì khi giao dịch mua bán nhà, đất để tránh rủi ro?...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi và tham gia giao lưu trực tuyến về chủ đề “Sốt đất, mua bán sao cho an toàn” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. 
Thời gian: 14 giờ ngày 15-6-2018.
Khách mời: 
1. Ông Dư Huy Quang - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Đại Phúc Land.
3. Luật sư Nguyễn Đức Chánh - Trưởng phòng Pháp chế Tập đoàn BĐS Đại Phúc.
  Ngay từ bây giờ, bạn đọc đặt câu hỏi tại đây.
 

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến

Gửi câu hỏi ở đây

Họ tên *

Tuổi, Nơi ở, Nghề nghiệp,... *

Nội dung câu hỏi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountmua bán bất

chỉ mua bán

toàn” Điểm

Dư Huy Quang

giấy tờ

mua bán

người còn

(PLO)- Không chỉ mua bán bất động sản (BĐS) có giấy chủ quyền hợp pháp mà nhiều người còn mua bán cả BĐS chưa có giấy tờ hợp pháp

sản (BĐS) có

lưu trực tuyến

đất mua

toàn” (PLO) Không

giấy chủ quyền

TP.HCM

giấy tờ hợp

luật sư
pháp mà nhiều

đất mua

TP.HCM

cả BĐS

an toàn”

giao lưu trực
cho an toàn”
(PLO) Không
sao cho

mua bán cả

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tp.hcm
động sản (BĐS)
Dư Huy Quang Đại phúc

tuyến “Sốt

tờ hợp pháp
Đại phúc
giấy chủ

BĐS chưa

mua bán

pháp mà
toàn” (PLO)

mà nhiều người

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tp.hcm
có giấy

có giấy chủ

BĐS chưa có
bất động sản

sản (BĐS)

cho an
luật sư

bán bất

tờ hợp

còn mua bán

chưa có giấy

bán cả

tuyến “Sốt đất

nhiều người còn
lưu trực

(PLO) Không chỉ

bán sao

còn mua

hợp pháp mà

hợp pháp

trực tuyến

bất động

Mời giao lưu trực tuyến “Sốt đất, mua bán sao cho an toàn” - Điểm Tin Ngày

sốt đất

Mời giao

Mời giao lưu trực tuyến “Sốt đất, mua bán sao cho an toàn”

quyền hợp pháp

động sản

tuyến “Sốt

bán sao cho

giao lưu

“Sốt đất mua

mua bán

sốt đất
chủ quyền

“Sốt đất

trực tuyến
bán bất động

bán cả BĐS

Mời giao
Tin Ngày

người còn mua

Không chỉ mua

bất động sản
an toàn”
lưu trực
nhiều người

có giấy

có giấy tờ
sao cho an

đất mua bán

(BĐS) có

cho an

cả BĐS chưa

“Sốt đất

an toàn” (PLO)
mua bán sao
mà nhiều
bán sao

quyền hợp

sao cho
giao lưu

chỉ mua

Mời giao lưu

bất động sản

trực tuyến “Sốt

(BĐS) có giấy
mua bán

chủ quyền hợp

hợp pháp

Điểm Tin

Không chỉ

chưa có

j
(0.02 giây)