'Ngáo đá' cầm dao cố thủ trên mái nhà

'Ngáo đá' cầm dao cố thủ trên mái nhà

258

(PLO)- Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được thanh niên nghi "ngáo đá" cố thủ trên mái nhà.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Account"ngáo đá" cố

nam thanh niên

đá cầm

Ngáo đá cầm

nỗ lực

lực lực

nghi "ngáo đá"
đã khống chế
mái nhà
hơn 3

nghi "ngáo

chức năng

(PLO) Sau

'Ngáo đá' cầm dao cố thủ trên mái nhà - Điểm Tin Ngày

Tin Ngày

Sau hơn

Ngáo đá

niên nghi

giờ nỗ lực

chế được

đá" cố thủ

cố thủ

mái nhà

"ngáo đá"

thủ trên mái

được thanh

nhà (PLO)

lực lượng chức

đã khống

trên mái nhà
đá" cố

dao cố

thủ trên
lượng chức

niên nghi "ngáo

đá cầm
cầm dao
cầm dao cố thủ

(PLO) Sau hơn

thanh niên nghi
trên mái

'Ngáo đá' cầm dao cố thủ trên mái nhà

thủ trên mái
Huế cầm dao cố thủ

giờ nỗ

năng đã khống

Sau hơn 3

Huế
lực lượng
cố thủ
mái nhà (PLO)

chức năng đã

ngáo đá
Điểm Tin

khống chế được

trên mái

trên mái nhà

nhà (PLO) Sau

dao cố

lực lực lượng

khống chế

lượng chức năng

cố thủ trên
dao cố thủ

cố thủ trên

nỗ lực lực

cố thủ

nam thanh niên
năng đã
đá cầm dao

thủ trên

Ngáo đá

cầm dao

cầm dao cố
chế được thanh
mái nhà

nhà Điểm

thủ trên

3 giờ nỗ

ngáo đá
3 giờ

(PLO)- Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được thanh niên nghi "ngáo đá" cố thủ trên mái nhà

được thanh niên

hơn 3 giờ
thanh niên

trên mái

j
(0.02 giây)