Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

382

(PLO)- 35 sản phẩm thực phẩm của hai công ty này bị thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi do có vi phạm.

Vừa qua, ngày 12-06-2018 Phó chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên đã ký hai quyết định thu hồi các sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố và ghi nhãn của hai Công ty cổ phần thực phẩm Light Food và Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy.
Trong đó có 12 sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food. Trong số này có 5 thực phẩm bổ sung đã sản xuất, lưu hành trước khi công bố, bao gồm thực phẩm bổ sung Biolac Pedia, Biolac IQ Grow, Biolac Infant, Biolac Mama, Biolac Gold.
Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 1
Sản phẩm của Light Food bị thu hồi. Ảnh: Internet
Ngoài ra, một sản phẩm khác của công ty này cũng bị thu hồi vì sản xuất và lưu hành trước khi công bố là Biolac Bona; 6 sản phẩm vi phạm về nhãn công bố không phù hợp.
Theo đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu những lô sản phẩm sản xuất trước khi công bố thì sau khi thu hồi, công ty không được phép lưu hành, các lô sản phẩm sản xuất sau khi công bố, cần khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố sẽ được tiếp tục lưu hành. hời gian thu hồi các lô sản phẩm vi phạm về công bố là 10 ngày kể từ 12-6, với các sản phẩm vi phạm về nhãn, thời gian thu hồi là 30 ngày.
Tương tự, có 23 sản phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy sản xuất, lưu hành cũng bị thu hồi do vi phạm về công bố và ghi nhãn cụ thể. Trong đó thu hồi 6 sản phẩm vi phạm sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm, cụ thể: Mooncare pedia, Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1,2, 3. Ngoài ra còn thu hồi 02 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố nhãn, lưu hành không phù hợp với nội dung nhãn công bố. 15 sản phẩm khác bị thu hồi do nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.
Cũng tương tự các sản phẩm của Light Food, sản phẩm của Vinanusoy nếu khắc phục vi phạm và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng tiếp tục được lưu hành bình thường.

THU HÀ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountthu hồi

thanh tra Bộ
phẩm thực phẩm

tra Bộ

Food bị

hàng loạt

hồi hàng
có vi phạm

Food bị

tế ra quyết

hai công

(PLO)- 35 sản phẩm thực phẩm của hai công ty này bị thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi do có vi phạm

hồi hàng loạt

Light Food bị
có vi
hàng loạt
bị thu

hai công ty

bị thanh

vi phạm

thực phẩm

của hai
tra Bộ Y
Thu hồi sữa
35 sản
này bị
Thu hồi sữa Biolac IQ Grow

hồi do có

do có vi

vi phạm sản xuất sữa
định thu hồi
vi phạm sản xuất sữa

loạt sản

quyết định

hàng loạt sản

sản phẩm

thu hồi

bị thu hồi

Vinanusoy Light

Biolac IQ Grow
phẩm của

công ty

phẩm (PLO) 35

loạt sản phẩm

phẩm thực

Biolac Pedia
công ty này
Biolac Pedia
định thu
Vinanusoy

thực phẩm của

Bộ Y
Food bị thu
ra quyết định
thu hồi do

Tin Ngày

sản phẩm

35 sản phẩm

ty này bị
phẩm (PLO)

Light Food

(PLO) 35

Y tế ra
Light Food

sản phẩm

Bộ Y tế

sản phẩm thực

Vinanusoy Light Food

hồi do

Vinanusoy

của hai công

thu hồi

phẩm Điểm

quyết định thu

Y tế

thanh tra

Light Food

Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - Điểm Tin Ngày

thu hồi hàng

loạt sản

Light Food
Điểm Tin
do có

(PLO) 35 sản

này bị thanh

hồi hàng

ra quyết
bị thu

Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

ty này

bị thanh tra

phẩm của hai

Vinanusoy Light

sản phẩm (PLO)

tế ra

j
(0.05 giây)