Facebook cho phép báo cáo quảng cáo gây hiểu nhầm

Facebook cho phép báo cáo quảng cáo gây hiểu nhầm

267

Facebook đang giúp khách hàng dễ dàng báo cáo các nội dung quảng cáo không đáp ứng được những gì đã hứa cũng như kỳ vọng của khách hàng bằng một công cụ mới.

Theo Neowin, chính sách quảng cáo của Facebook cấm các nội dung gây hiểu nhầm, nhưng nhiều nhà quảng cáo trên trang web mạng xã hội này đôi khi vẫn vi phạm những chính sách đó bằng cách xuyên tạc sản phẩm, khiến khách hàng thất vọng mà không có cách nào phàn nàn. Vì vậy tính năng mới của Facebook sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.

Công cụ có sẵn từ tab Ads Activity, nơi khách hàng có thể đánh giá các doanh nghiệp mà họ đã mua gần đây và nhấp vào nút Leave Feedback. Sau đó, khách hàng có thể trả lời một bảng câu hỏi ngắn để mô tả trải nghiệm của họ với doanh nghiệp đó.
Facebook cho biết mục tiêu của công cụ mới là thu thập phản hồi từ người dùng để xác định các nhà quảng cáo hàng hóa có chất lượng hoặc dịch vụ kém. Các doanh nghiệp có nhiều phản hồi tiêu cực sẽ nhận được thông báo từ Facebook và hướng dẫn về cách cải thiện dịch vụ của họ.
Các nhà quảng cáo có phản hồi từ khách hàng không cải thiện trong một khoảng thời gian sẽ bị giảm khả năng hiển thị quảng cáo của họ trên Facebook. Nếu phản hồi tiếp tục không tốt, Facebook có thể quyết định cấm các doanh nghiệp đó. Facebook hy vọng công cụ báo cáo mới có thể giúp kết nối nhiều người dùng với các nhà quảng cáo đáp ứng mong đợi mà họ đặt ra.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountđược những gì

nội dung

bảo mật

Facebook cho phép

dung quảng

cáo quảng

vọng của

khách hàng dễ

Điểm Tin

được những

gây hiểu

nhầm Facebook đang

công cụ
báo cáo quảng

cáo quảng

nhầm Điểm
hiểu nhầm

cáo gây hiểu

các nội

của khách

đáp ứng được

cáo không
hàng dễ dàng
Facebook đang giúp
Tin Ngày
dàng báo cáo
giúp khách

hứa cũng như

nhầm Facebook

gây hiểu nhầm

hàng bằng
đang giúp khách

vọng của khách

báo cáo các

cũng như kỳ

cho phép

dễ dàng
Facebook quảng cáo trực tuyến

bằng một công

kỳ vọng

báo cáo

đáp ứng

các nội dung

cáo không đáp

Facebook đang giúp khách hàng dễ dàng báo cáo các nội dung quảng cáo không đáp ứng được những gì đã hứa cũng như kỳ vọng của khách hàng bằng một công cụ mới

cáo các

Facebook đang
dung quảng cáo
quảng cáo trực tuyến
hứa cũng

Facebook cho

Facebook
quảng cáo không
đã hứa cũng

dàng báo

không đáp ứng
cư dân mạng

đang giúp

quảng cáo gây

khách hàng bằng

không đáp

cụ mới

phép báo cáo

quảng cáo

hàng bằng một
nội dung quảng

công cụ mới

những gì đã
những gì
hiểu nhầm
một công
khách hàng

hiểu nhầm Facebook

giúp khách hàng

ứng được

Facebook cho phép báo cáo quảng cáo gây hiểu nhầm

hàng dễ

như kỳ

cáo các nội

bảo mật mạng xã hội
cáo quảng cáo
cư dân mạng mạng xã hội

của khách hàng

cáo gây
Facebook cho

phép báo

dễ dàng báo

Facebook cho phép báo cáo quảng cáo gây hiểu nhầm - Điểm Tin Ngày

gì đã hứa

cũng như

gì đã

quảng cáo

bằng một

khách hàng
gây hiểu

cáo gây

quảng cáo

như kỳ vọng

đã hứa

ứng được những

báo cáo

kỳ vọng của

cho phép báo
một công cụ
báo cáo

cho phép

phép báo
j
(0.02 giây)