Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa

245

Ngày 13.6, Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND TP.HCM kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (TĐC) các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020.

Theo kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn, TP đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 526 dự án (329 dự án hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước…; 123 dự án trường học, bệnh viện, công viên; 74 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch) với tổng số hộ dân bị ảnh hưởng còn lại khoảng 50.000.
Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa - ảnh 1

Trong đó, dự báo có khoảng 17.000 hộ thuộc diện giải tỏa có nhu cầu nhận tiền (34%), 33.000 hộ có nhu cầu TĐC. Hiện tổng số nhà ở, đất ở phục vụ TĐC mà TP đã đầu tư xây dựng và mua lại giai đoạn 2006 - 2017 là 25.685 căn hộ và 14.885 nền đất (tổng cộng 40.570), trong đó chưa bố trí sử dụng 9.939 căn hộ và 3.082 nền đất (tổng cộng 13.021).
TP đang tập trung phát triển quỹ nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn; tiếp tục theo dõi và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển nhà ở thương mại đang triển khai thực hiện, đảm bảo cung cấp khoảng 13.000 căn hộ và 3.000 nền đất để các hộ nhận tiền TĐC có thể tự mua để ở.
Quan điểm thực hiện TĐC của UBND TP.HCM là nơi ở mới đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn liền chính sách an sinh xã hội, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn so với nơi ở cũ.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountdiện giải tỏa
diện giải
đường giao thông
kế hoạch phát
vụ tái định

000 hộ

lý nhà
đất ở
định cư

triển và quản

2020

đường giao thông

(TĐC) các dự

hộ dân
và quản lý
UBND TP HCM
công ích trên

kế hoạch

000 hộ

TP HCM đang
HCM trình UBND
thị công ích
hộ dân TP.HCM
các dự án

6 Sở Xây

cư (TĐC)

đang trong

Tin Ngày

hoạch phát

đất ở

Ngày 13

tái định cư
trong diện

vụ tái

(TĐC) các

quản lý

ở đất

đô thị
địa bàn

HCM trình UBND TP

Ngày 13

giải tỏa
đất ở phục

6 Sở

và quản
dựng TP HCM

đoạn 2018 2020

định cư (TĐC)

cư (TĐC) các

hoạch phát triển

diện giải

TP giai

dựng TP

Khoảng 50

TP HCM kế

giải tỏa

đoạn 2018

trang đô

Ngày 13 6

nhà ở
HCM đang
công ích
dân TP
trên địa bàn
bàn TP giai

triển và

Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa - Điểm Tin Ngày

ở đất ở

chỉnh trang đô

HCM kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (TĐC) các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP giai đoạn 2018

Khoảng 50
lý nhà ở

HCM đang trong

dân TP HCM

ích trên địa

giải tỏa

000 hộ dân TP

TP HCM

tỏa Ngày 13

thị công

phát triển và
Sở Xây
đất ở

tỏa Ngày

giải tỏa Ngày

nhà ở đất

tái định
kênh rạch

50 000

ở phục
các dự

chỉnh trang

Xây dựng

TP HCM

phát triển

50 000

UBND TP
đang trong diện

Khoảng 50

trình UBND TP

phục vụ tái
HCM kế
địa bàn TP

dân TP

trong diện giải

hộ dân TP

giai đoạn 2018

đang trong

TP HCM

trình UBND

hạ tầng kỹ thuật

phục vụ

trang đô thị
hạ tầng kỹ thuật

000 hộ dân

đô thị công
hộ dân TP.HCM

6, Sở Xây dựng TP

Sở Xây dựng

TP HCM

dự án chỉnh

trong diện

kênh rạch
Điểm Tin
nhà ở
2018 2020
HCM đang
tỏa Điểm
giai đoạn

trên địa

TP giai đoạn

HCM đang trong diện giải tỏa

nhà ở

giải tỏa

bàn TP

13 6 Sở

ích trên
HCM trình

13 6

HCM kế hoạch

Xây dựng TP

50 000 hộ

ở phục vụ

dự án
quản lý nhà

TP HCM trình

án chỉnh

hộ dân

án chỉnh trang

Khoảng 50 000

j
(0.31 giây)