Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

254

Trong gần 6 tháng qua có 20 tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công tại ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong gần 6 tháng qua có 20 tàu cá với 138 ngư dân ở các địa phương trong tỉnh bị tàu Trung Quốc ngăn cản, khống chế lấy tài sản khi đang khai thác thủy sản tại ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Trong đó có tàu của ngư dân Lê Hơn (52 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc số hiệu 31102 tông chìm khi đang khai thác rong biển ở khu vực đảo Bạch Quy (quần đảo Hoàng Sa) hôm 25.5 (Thanh Niên đã thông tin)...
Để đảm bảo an toàn, mới đây UBND tỉnh khuyến cáo ngư dân tăng cường phương thức đánh bắt theo tổ, đội để hỗ trợ lẫn nhau.
Các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời báo cáo các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá khi gặp nạn.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountHoàng Sa
trường truyền
Quốc tấn

6 tháng

quần đảo Hoàng
tàu cá

Quốc tấn

Hoàng Sa

bị tàu Trung Quốc tấn công
quần đảo

tấn công

6 tháng qua

Trong gần

Quảng Ngãi

tàu Trung Quốc

Sa Điểm
tàu Trung Quốc

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa - Điểm Tin Ngày

bị tàu Trung

Hoàng Sa Trong

thống vùng

Nhiều tàu cá

Trung Quốc tấn

Hoàng Sa

tàu cá Quảng Ngãi
đảo Hoàng
Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc tấn công ngư dân

20 tàu

Trong gần 6 tháng qua có 20 tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công tại ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Ngãi bị tàu

Quảng Ngãi
ngư dân
20 tàu cá
có 20
Trung Quốc
tàu cá Quảng
Ngãi bị

cá Quảng Ngãi

tàu Trung
tàu Trung Quốc

tháng qua có

Nhiều tàu

Tin Ngày

tàu cá

gần 6 tháng

tàu cá

gần 6

tấn công tại

cá Quảng Ngãi
tại ngư trường
công tại ngư
Trung Quốc
trường truyền thống

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

truyền thống vùng
Quốc tấn
Sa Trong gần

ở Hoàng Sa

tấn công

công ở Hoàng
ngư trường truyền

bị tàu

biển quần đảo

tàu cá Quảng Ngãi
Nhiều tàu
Hoàng Sa

tấn công ở

tấn công

Ngãi bị

vùng biển quần

công tại

ngư trường

Quốc tấn công
bị tàu

ở Hoàng

Quảng Ngãi bị
có 20 tàu

Trung Quốc

cá Quảng

tàu Trung

bị tàu Trung

tại ngư

cá Quảng

tàu cá Quảng
công ở

thống vùng biển

Quốc tấn công

bị tàu

Sa Trong

Quảng Ngãi

tháng qua

biển quần

Ngãi bị

Điểm Tin

vùng biển

đảo Hoàng Sa
tàu Trung

Quảng Ngãi bị

Trong gần 6
Ngãi bị tàu
Trung Quốc tấn

qua có

truyền thống

công ở

qua có 20

tàu Trung Quốc

cá Quảng

ở Hoàng
j
(0.03 giây)