TP.HCM kêu gọi đầu tư 'thành phố thông minh'

TP.HCM kêu gọi đầu tư 'thành phố thông minh'

160

Chiều 13.6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị về 'thành phố thông minh' với sự tham vấn của gần 40 chuyên gia đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chuyên gia đã giới thiệu khung kiến trúc và giải pháp xây dựng trung tâm điều hành “thành phố thông minh” cấp TP, cấp quận; khắc phục những hạn chế, bất cập về giao thông, chiếu sáng, quản lý đô thị, dự báo kinh tế - xã hội; các giải pháp đồng bộ về mô hình giáo dục thông minh, trung tâm ứng cứu khẩn cấp (EOC), trung tâm chống ngập lụt, tài nguyên môi trường, y tế, du lịch…

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, TP chủ trương kêu gọi đầu tư và mong muốn có sự tham gia, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đến năm 2020 sẽ có nhiều ứng dụng mới của “thành phố thông minh” vận hành trên thực tế.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountminh với

từ 9 quốc
TP HCM kêu
TP.HCM

HCM tổ chức

về thành

sự tham

tư thành

tham vấn

HCM kêu

tư thành

gia đến từ

HCM kêu gọi đầu tư 'thành phố thông minh'

minh Chiều

lãnh thổ

đến từ 9

TP HCM

đến từ

tổ chức hội

về thành phố

quản lý đô thị
TP HCM tổ

TP

và vùng lãnh

quản lý đô thị
kêu gọi

9 quốc

TP HCM

6 UBND TP

gần 40

phố thông minh

gia đến

tổ chức
13 6

tham vấn của

vùng lãnh thổ
nghị về thành

chuyên gia

gọi đầu tư
và vùng
9 quốc gia

gia và

kêu gọi

thành phố thông
kinh tế - xã hội
vấn của gần

phố thông

giao thông
của gần 40

đầu tư

thông minh

chuyên gia đến

kêu gọi đầu
chiếu sáng

HCM kêu gọi

gọi đầu

nghị về

kinh tế - xã hội
vấn của

thành phố

40 chuyên
tư thành phố

UBND TP HCM

vùng lãnh
đầu tư
giao thông
6 UBND
UBND TP
hội nghị về

minh với sự

Chiều 13

thành phố

6, UBND TP

quốc gia và

phố thông minh
TP.HCM

chức hội

TP HCM

HCM tổ chức hội nghị về 'thành phố thông minh' với sự tham vấn của gần 40 chuyên gia đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ

thông minh

13 6 UBND

HCM kêu

chức hội nghị
chiếu sáng
từ 9
hội nghị
HCM tổ

TP.HCM kêu gọi đầu tư 'thành phố thông minh' - Điểm Tin Ngày

phố thông

gia và vùng
minh Điểm
thông minh với
Điểm Tin
thành phố thông minh

với sự

thông minh Chiều

thành phố

thành phố thông

phố thông

40 chuyên gia

Chiều 13 6
thông minh

Chiều 13

sự tham vấn

của gần

với sự tham

Tin Ngày

thành phố thông minh

gọi đầu

gần 40 chuyên

đầu tư thành
quốc gia

minh Chiều 13

j
(0.03 giây)