Ông Đinh Ngọc Thắng làm cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM

Ông Đinh Ngọc Thắng làm cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM

251

Sáng 14-6, đại diện Bộ Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho ông Đinh Ngọc Thắng, phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan hiện nay. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12-6-2018.

Hải quan TP.HCM chính thức có Cục trưởng - Ảnh 1.Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao quyết định Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho ông Đinh Ngọc Thắng - Ảnh: N.Bình Như vậy, sau gần 9 tháng có phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan đến nay Hải quan TP.HCM đã có cục trưởng chính thức.  Ông Đinh Ngọc Thắng sinh ngày 1967. Quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.  Ông Thắng có trình độ thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP.HCM. Ông Thắng bắt đầu công tác tại Cục Hải quan TP.HCM từ tháng 9-1995. Trong 23 năm công tác tại đây, ông Thắng đã kinh quan nhiều vị trí từ cấp đội, Phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khâu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất... Từngày 30-9-2017, ông đảm nhiệm chức phó Cục trưởng, phụ trách Cục Hải quan TP.HCM, thay cho ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tại lễ trao quyết định, bà Vũ Thị Mai, thứ trưởng Bộ Tài chính, giao nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm vụ cho tân Cục trưởng việc tăng cường xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển Cục...Bà Mai nhấn mạnh Cục Hải quan TP.HCM cũng phải tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ cũng như kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh hoạt động tại các đơn vị thuộc Cục.Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM kể từ ngày 12-6-2018.Quyết định nêu rõ bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12-6-2018.

L.THANH - N.BÌNH


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnhiệm Cục trưởng

bổ nhiệm Cục

Ông Đinh
quan TP

TP HCM

hiệu lực từ

Đinh Ngọc Thắng

từ ngày

Cục trưởng Cục

HCM

ngày 12 6

quan hiện nay
Tài chính

Hải quan

phụ trách
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

6 đại

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12-6-2018

quyết định bổ

Đinh Ngọc

chính đã trao

Thắng phó cục

chính đã

đại diện Bộ

Thắng làm

trưởng phụ trách
nhiệm Cục
từ ngày 12
diện Bộ Tài

Ông Đinh Ngọc Thắng làm cục trưởng Cục Hải quan TP

HCM Điểm

Hải quan hiện

quyết định

cục trưởng

quan TP

có hiệu lực

TP HCM cho

Cục Hải

lực từ

trưởng Cục

Cục Hải

Sáng 14-6, đại diện Bộ Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP

hiện nay

đã trao quyết

Bổ nhiệm

ông Đinh

6 2018

đại diện

quan TP HCM

hiệu lực

quan hiện

Thắng làm
trao quyết

làm cục

Bổ nhiệm

HCM Sáng 14

HCM Sáng

Hải quan TP

Ngọc Thắng

Bộ Tài
Ngọc Thắng

hiện nay Quyết

Quyết định

TP HCM
quan TP

định bổ

định bổ nhiệm

Hải quan

Sáng 14
TP HCM

Sáng 14 6

làm cục
Ngọc Thắng phó
định có
phó cục trưởng
HCM cho

định có hiệu

phó cục

có hiệu
Ông Đinh Ngọc
Thắng phó

Tài chính đã

TP HCM Sáng
ngày 12

phụ trách Cục

Cục Hải

ông Đinh Ngọc
trách Cục Hải

Cục Hải quan

trưởng Cục

cục trưởng

nay Quyết định

Cục Hải quan

Ngọc Thắng làm

Đinh Ngọc
Ông Đinh Ngọc Thắng

Điểm Tin

Hải quan
Ông Đinh Ngọc Thắng
trưởng Cục
trưởng phụ
bổ nhiệm
trách Cục
trao quyết định
cục trưởng Cục
trưởng Cục Hải

quan TP HCM

Ông Đinh

HCM cho ông Đinh Ngọc Thắng, phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan hiện nay

cục trưởng
cho ông Đinh
6 đại diện
Quyết định có
Cục trưởng
HCM cho ông

Cục Hải quan

Ông Đinh Ngọc Thắng làm cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - Điểm Tin Ngày

12 6

Bộ Tài chính

Thắng làm cục

Hải quan

14 6

diện Bộ

đã trao

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
cục trưởng phụ
14 6 đại

Đinh Ngọc

Ngọc Thắng
cho ông

nay Quyết

12 6 2018

Hải quan TP

trưởng Cục Hải

Tin Ngày

làm cục trưởng
lực từ ngày
Đinh Ngọc Thắng

Cục Hải

j
(0.11 giây)