Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

22

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam do VTV cung cấp. Thanh Niên cũng sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu tại VCK World Cup diễn ra tại Nga.

Lịch thi đấu VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14.6 đến ngày 15.7.2018. Chủ nhà Nga sẽ đá trận khai mạc gặp đội Saudi Arabia vào lúc 22 giờ ngày 14.6 theo giờ Việt Nam. (https://thethao.thanhnien.vn/lich-thi-dau/Worldcup-2018-1.html)
VTV sẽ có kế hoạch phát sóng kỳ World Cup 2018 trên 3 kênh sóng VTV2, VTV3 và VTV6 với toàn bộ 64 trận đấu. Thời gian phát sóng các trận đấu World Cup vào khung giờ từ 17 giờ đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam - ảnh 1

Bảo Nghi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountNam Lịch

ra tại

2018 theo giờ

2018 theo

cung cấp

trực tiếp

Lịch thi đấu

cũng sẽ

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam do VTV cung cấp

cũng sẽ tường

tường thuật

sóng trực

phát sóng

sóng trực

tại Nga

World Cup

tại VCK World
Cup 2018
Cup diễn
Nam do VTV

thi đấu

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam - Điểm Tin Ngày

đấu tại

cả 64

Cup 2018

diễn ra tại

trận đấu tại
Việt Nam

sẽ tường

2018 theo

Cup 2018 theo

Việt Nam Lịch

Niên cũng

World Cup
diễn ra

trận đấu

tất cả

cấp Thanh

VCK World

trực tiếp

sóng trực

đấu và phát

cấp Thanh Niên

2018 theo giờ
Việt Nam
tường thuật trực
Thanh Niên cũng

đấu và

Nam Điểm

giờ Việt Nam

Lịch thi

tiếp tất

phát sóng

Cup 2018 theo
VCK World Cup
tiếp World
trực tiếp
Lịch thi đấu

VTV cung cấp

Nam Lịch thi
Điểm Tin

thuật trực tiếp

theo giờ Việt

Lịch thi

và phát

theo giờ Việt

2018 theo

trực tiếp

tất cả 64

theo giờ
World Cup

trực tiếp tất

thi đấu và

Việt Nam
tiếp World

tiếp World

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

và phát

Thanh Niên

đấu tại VCK

thi đấu và

đấu và phát

Thanh Niên cũng sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu tại VCK World Cup diễn ra tại Nga

sóng trực tiếp

phát sóng

VTV cung

giờ Việt
giờ Việt
và phát

do VTV

Niên cũng sẽ

tại VCK

theo giờ

cả 64 trận
tiếp World Cup
Lịch thi

thuật trực

đấu và

tiếp World Cup

VTV

World Cup

giờ Việt Nam
Lịch thi đấu World Cup 2018
theo giờ
trực tiếp

đấu và

và phát sóng

World Cup 2018

World Cup diễn

64 trận đấu

Lịch thi đấu World Cup 2018

World Cup 2018

phát sóng trực

giờ Việt

64 trận

do VTV cung
Tin Ngày

trực tiếp World

Cup diễn ra

World Cup 2018

Nam do

trực tiếp World
ra tại Nga
World Cup 2018
trực tiếp

phát sóng trực

Cup 2018
cung cấp Thanh

Việt Nam do

thi đấu

sẽ tường thuật

VTV

sóng trực tiếp

tiếp tất cả

và phát sóng
thi đấu
j
(0.06 giây)