Hiệu trưởng cũ sẽ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen

Hiệu trưởng cũ sẽ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen

233

Nhiều sinh viên Trường ĐH Hoa Sen băn khoăn và khá lo lắng vì ngày 16.6 diễn ra lễ tốt nghiệp nhưng không biết ai sẽ là người ký bằng tốt nghiệp.

PGS-TS Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT cũng là Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen ở nhiệm kỳ 2012 - 2017, kết thúc nhiệm vào năm 2017. Sau đó, HĐQT trường này đã bầu GS Trương Nguyện Thành làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, GS Thành không đủ tiêu chuẩn theo quy định nên Trường ĐH Hoa Sen vẫn khuyết hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cũ sẽ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen - ảnh 1

Ông Vũ Văn Tấn, Chánh văn phòng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết trường đã gửi công văn ra Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT đề nghị trả lời về vấn đề này. Tuy chưa có công văn chính thức nhưng Vụ Tổ chức cán bộ đã trả lời hiện tại ông Lưu Tiến Hiệp vẫn là người ký bằng tốt nghiệp cũng như điều hành các công việc của nhà trường như nhiệm vụ của hiệu trưởng. Ông Tấn cũng cho biết trong tuần sau, HĐQT trường này sẽ họp và bầu hiệu trưởng mới.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnghiệp cho

băn khoăn và

người ký bằng
bằng tốt

bằng tốt

khoăn và khá

sẽ ký
ký bằng
diễn ra
viên Trường
và khá lo
Trương Nguyện Thành
tốt nghiệp
ký bằng
sẽ là
Trường ĐH
biết ai sẽ

tốt nghiệp

vì ngày

viên Trường

cũ sẽ

khoăn và

Trường ĐH

sinh viên Trường
diễn ra lễ

tốt nghiệp

ngày 16
sẽ ký
bằng tốt nghiệp
ĐH Hoa
6 diễn ra

Sen Nhiều sinh

khá lo lắng

trưởng cũ sẽ

lắng vì ngày

lo lắng
sinh viên Trường

Hiệu trưởng cũ

cho sinh
ngày 16 6

nghiệp nhưng

là người

bằng tốt nghiệp
biết ai

viên Trường ĐH

và khá

Sen băn khoăn

sinh viên
Trương Nguyện Thành

Trường ĐH Hoa

Nhiều sinh viên Trường ĐH Hoa Sen băn khoăn và khá lo lắng vì ngày 16

cũ sẽ
ký bằng
ai sẽ là

không biết ai

6 diễn
Trường ĐH Hoa Sen

Hoa Sen Nhiều

bằng tốt nghiệp
bằng tốt nghiệp

16 6 diễn

trưởng cũ

người ký

Hiệu trưởng

cho sinh viên

Trường ĐH

Hoa Sen
ĐH Hoa Sen

sinh viên

tốt nghiệp cho
ĐH Hoa Sen
Hoa Sen băn

bằng tốt

ĐH Hoa

ĐH Hoa

Sen băn

Hiệu trưởng

ai sẽ
sẽ là người

lắng vì

ra lễ tốt

lo lắng vì

Nhiều sinh
nghiệp nhưng không
nhưng không
tốt nghiệp

Điểm Tin

vì ngày 16

ra lễ

lễ tốt nghiệp

6 diễn ra lễ tốt nghiệp nhưng không biết ai sẽ là người ký bằng tốt nghiệp

sinh viên

sẽ ký bằng

Trường ĐH Hoa

16 6

viên Trường ĐH
cho sinh
nghiệp cho

là người ký

băn khoăn
viên Trường
Nhiều sinh viên

lễ tốt

sinh viên
Sen Điểm
Trường ĐH Hoa Sen sinh viên

ký bằng tốt

không biết
ký bằng tốt
Hoa Sen

Hiệu trưởng cũ sẽ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen

nhưng không biết
nghiệp cho sinh

Hiệu trưởng cũ sẽ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen - Điểm Tin Ngày

Hoa Sen

Tin Ngày

cũ sẽ ký

Sen Nhiều

khá lo

tốt nghiệp nhưng

trưởng cũ

j
(0.07 giây)