Năm 2019 cả nước áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử

Năm 2019 cả nước áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử

275

Với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, Bộ Y tế đặt ra lộ trình thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại 8 tỉnh, thành từ tháng 1-2019, sau đó áp dụng trên toàn quốc từ tháng 7-2019.

Năm 2019 cả nước áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử - Ảnh 1.Lãnh đạo Bộ Y tế bấm nút khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử - Ảnh: XUÂN LONGSáng 14-6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã khởi động xây dựng phần mềm sồ sơ sức khỏe điện tử. Ông Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định đây là dự án hết sức quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. "Nếu xây dựng được hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi. Đây là điều vô cùng có lợi, rất tốt cho công tác quản lý.Khi đó, khi đến khám bệnh, bác sĩ chỉ bấm mã là đã có dữ liệu từ nhóm máu, đến những bệnh tật đã mắc, thậm chí có cả dữ liệu về dị ứng với những loại thuốc gì", ông Tiến nói.Theo ông Tiến, sau khi xây dựng xong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân cũng có tiện lợi khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh không phải mang theo bệnh án dày cộp mà đôi khi bệnh án dày cũng vẫn thiếu thông tin quan trọng.Ông Trần Quý Tường, cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, cho biết để thực hiện đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở, Bộ Y tế cho biết đã lựa chọn 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An tham gia vào đề án Y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020.Theo ông Tường, một trong những nhiệm vụ của đề án này, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.Ông Tường cho biết việc xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ sử dụng nguồn dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội VN để tạo lập mã số định danh và hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân.Hồ sơ sức khỏe điện tử được tạo thành từ nhiều nguồn thông tin, dữ liệu khác nhau bao gồm thông tin-dữ liệu từ các bệnh viện, phòng khám, bác sĩ, nhà thuốc, phòng xét nghiệm. Thông tin này sẽ giúp các chuyên gia y tế có đầy đủ thông tin trong quá trình khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

XUÂN LONG


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountBệnh hiểm nghèo
sức khỏe

tử tại

người dân có

8 tỉnh
mỗi người dân
đó áp dụng
Bệnh hiểm nghèo
lúc mất
HỒ SƠ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ
Năm 2019
Y tế cơ sở Bệnh viện
thành từ

áp dụng

Với mục
tử Với mục

sinh ra đến

lúc sinh ra

sơ sức

Bệnh nhân

sức khỏe

hồ sơ sức
Bệnh viện
hồ sơ sức

hồ sơ

sức khỏe từ

hồ sơ

tiêu mỗi người

tháng 7

Năm 2019 cả nước áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử - Điểm Tin Ngày

từ tháng 7

2019 cả nước
đi Bộ Y

ra lộ trình

dân có
Điểm Tin
đi Bộ
sức khỏe

một hồ

khỏe điện tử

tỉnh thành

áp dụng hồ

nước áp

đặt ra lộ

Với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, Bộ Y tế đặt ra lộ trình thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại 8 tỉnh, thành từ tháng 1-2019, sau đó áp dụng trên toàn quốc từ tháng 7-2019

nước áp
tiêu mỗi

2019 cả

quốc từ

1 2019

thực hiện hồ

dụng trên

khỏe điện

Với mục tiêu
Bộ Y tế

tử Với

tỉnh thành từ
tại 8
8 tỉnh thành

2019 sau

trên toàn

tế đặt

Y tế

mất đi

ra đến lúc

tế đặt ra

lộ trình thực
Bộ Y
điện tử Với
hiện hồ sơ
2019 sau đó

Năm 2019 cả nước áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử

tử tại 8

ra lộ

sức khỏe điện

đặt ra

Năm 2019 cả

áp dụng

áp dụng

tử Điểm
cả nước
Bộ Y tế
sức khỏe điện

hồ sơ sức

từ lúc sinh

từ tháng 1

dụng hồ sơ

Bệnh nhân

Bộ Y tế

toàn quốc từ

cả nước áp

sơ sức

sau đó

khỏe từ lúc
sơ sức khỏe
mỗi người

Tin Ngày

trình thực hiện

tháng 7 2019

điện tử

HỒ SƠ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ
khỏe điện tử

cả nước

khỏe từ
đến lúc
toàn quốc
1 2019 sau

khỏe điện

tại 8 tỉnh

đến lúc mất
7 2019
dụng hồ

lúc sinh

nước áp dụng
Y tế đặt
từ tháng

trên toàn quốc

hồ sơ

có một

một hồ sơ

lúc mất đi

trình thực

mất đi Bộ

áp dụng trên

sơ sức

hồ sơ

điện tử

2019 cả

Năm 2019
mục tiêu
sơ sức khỏe
ra đến
khỏe điện

điện tử

thành từ tháng
sinh ra

mục tiêu mỗi

hiện hồ

lộ trình
tháng 1 2019

sơ sức khỏe

Y tế cơ sở

sức khỏe

dân có một
quốc từ tháng
có một hồ
thực hiện
sau đó áp

sơ sức

điện tử tại

dụng trên toàn

đó áp

dụng hồ

từ tháng

người dân

từ lúc

tháng 1
j
(0.02 giây)