Bộ Văn hóa từ chối dự án dịch vụ trong lõi di sản Vịnh Hạ Long

Bộ Văn hóa từ chối dự án dịch vụ trong lõi di sản Vịnh Hạ Long

237

Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long đã không được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận.

Bộ Văn hóa từ chối dự án dịch vụ trong lõi di sản Vịnh Hạ Long - Ảnh 1.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quảng Ninh khi thực hiện dự án phải tránh vùng lõi di sản.Cuối tháng 10-2016, UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm du lịch tại vụng Cặp Táo, trên Vịnh Hạ Long nhằm thu hút các nhà đầu tư. Quy hoạch gồm có khu biểu diễn; khu trưng bày giới thiệu, bán các sản phẩm của địa phương và nhiều khu phụ trợ khác.Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về dự án nói trên. Bộ cho rằng, Vụng Cặp Táo thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, không phù hợp để xây dựng một điểm dừng chân kết hợp dịch vụ du lịch, mua sắm.Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với Cục Di sản, Cục cho biết nếu xây dựng một địa điểm dịch vụ tại Vụng Cặp Táo sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan của vùng lõi di sản, do đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bác dự án này của tỉnh Quảng Ninh. Đầu năm nay, tại cuộc họp lãnh đạo lần thứ 5 sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà, UNESCO Việt Nam đã khuyến cáo những địa phương có di sản không nên coi di sản như một công cụ phát triển kinh tế. Khi đã có danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới thì cần phải có kế hoạch bảo tồn để phát triển lâu dài, thay vì quan niệm di sản kéo được nhiều du khách đến để thu về nhiều tiền hơn. Rực rỡ sắc màu đêm Carnaval Hạ Long Rực rỡ sắc màu đêm Carnaval Hạ Long TTO - Sau 10 năm, lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long đã được nâng tầm thành sự kiện văn hóa quốc tế, khẳng định một thương hiệu du lịch lễ hội riêng có của tỉnh.

NGỌC DIỆP


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthải sản
vụ tham

không được

lõi di
quan du
Dự án

án Điểm dừng

Cặp Táo Vịnh

Tin Ngày

Quảng Ninh
thao và

dịch vụ

di sản
được Bộ Văn
lịch kết
đã không được
Vịnh Hạ Long

tại Vụng

và Du lịch
Vịnh Hạ

Vụng Cặp Táo

Điểm dừng chân
thao và Du

chân dịch vụ

Điểm Tin

lõi di sản

Hạ Long Dự

dự án dịch

thiệu sản phẩm

sản Vịnh Hạ
Điểm dừng chân
Vịnh Hạ Long

trong lõi di

sản phẩm tại

giới thiệu sản

sản giới

bán hải sản
kết hợp

bán hải

Lõi di sản Vịnh Hạ Long

Cặp Táo

Văn hóa
Văn hóa

vụ trong lõi

chân dịch
trong lõi

mua bán

Vịnh Hạ Long
Bộ Văn hóa
quan du lịch
Long đã không

giới thiệu

hợp mua
dịch vụ trong
đã không

phẩm tại

du lịch

hóa Thể thao

sản phẩm

dịch vụ tham

không được Bộ

Hạ Long

lịch chấp

Văn hóa

mua bán hải
tham quan du
Vụng Cặp Táo Quảng Ninh

Du lịch

Vịnh Hạ

hóa Thể

án dịch vụ

sản Vịnh

chấp thuận
lịch kết hợp
lịch chấp thuận

Vịnh Hạ

Bộ Văn hóa từ chối dự án dịch vụ trong lõi di sản Vịnh Hạ Long - Điểm Tin Ngày

Điểm dừng
hóa từ
lõi di
và Du

Văn hóa từ

dự án

vụ trong

dịch vụ

Bộ Văn hóa

trong lõi

sản giới thiệu

hợp mua bán

Thể thao

dừng chân dịch

di sản

vụ tham quan

hóa từ chối

từ chối dự

Long Điểm
dịch vụ

vụ trong

án Điểm

Bộ Văn

Hạ Long
tham quan

di sản Vịnh

Vụng Cặp

phẩm tại Vụng

Dự án Điểm

thiệu sản
Điểm dừng chân
Hạ Long đã

dừng chân

Lõi di sản
Táo Vịnh
Thể thao và

chối dự

Bộ Văn hóa từ chối dự án dịch vụ trong lõi di sản Vịnh Hạ Long

án dịch
dự án
được Bộ

Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long đã không được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận

Long Dự

chối dự án

hóa từ

Du lịch chấp

Táo Vịnh Hạ

Bộ Văn

Long Dự án

kết hợp mua

sản Vịnh

Long đã

Văn hóa Thể

từ chối

chối dự

tại Vụng Cặp
Vụng Cặp Táo

từ chối

du lịch kết

Hạ Long

Bộ Văn

hải sản giới

án dịch

j
(0.06 giây)