Đề nghị sung công nếu giải thể trường dân lập

224

Trường THPT dân lập Phù Đổng được thành lập sau năm 1975, tự cân đối thu chi từ nguồn học phí. 4 năm qua trường tuyển không đủ chỉ tiêu, dẫn đến gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

Ngày 12-6, bà Nguyễn Thị Như Xuân, chủ tịch công đoàn Trường THPT dân lập Phù Đổng (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) - thuộc quản lý của Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng, cho biết giáo viên trong trường đang lo lắng mất việc và lo ngại cơ sở vật chất của trường sẽ được "sang tay" cho tư nhân. Theo tờ trình của Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng gửi Tỉnh ủy Lâm Đồng, việc xin giải thể trường nhằm chuyển sang mô hình trường mầm non tư thục song ngữ và 4 năm liên tiếp trường tuyển không đủ chỉ tiêu, dẫn đến gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.Bà Xuân cho biết: "Tháng 7-2017, bà Trần Thị Chúc Quỳnh - bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng - thông báo giải thể trường mà không có quyết định cụ thể. Trong cuộc làm việc mới đây, bà Quỳnh thông báo ngày 31-5 sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với toàn thể giáo viên, nhân viên của trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn không có một quyết định nào".Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Quỳnh cho biết việc giải thể Trường THPT dân lập Phù Đổng để chuyển đổi sang mô hình giáo dục khác phù hợp trong bối cảnh khả năng chiêu sinh của trường cùng nhiều điều kiện khác không đảm bảo. Tại Đà Lạt, đã có 2 trường khác, ngoài Trường THPT dân lập Phù Đổng, có khả năng tiếp nhận học sinh, các trường này cũng đang gặp khó khăn trong tuyển sinh.Trong việc giải thể Trường THPT dân lập Phù Đổng, cơ quan chủ quản chỉ mới thông báo chủ trương, đồng thời yêu cầu ngưng tuyển sinh từ năm học 2017-2018 để sớm tiến hành thủ tục và giải quyết chỗ học mới cho học sinh. "Với 15 giáo viên, nhân viên của trường, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND tỉnh Lâm Đồng để giải quyết, căn cứ vào nguyện vọng và điều kiện thực tế. Hiện chưa có quyết định nào liên quan đến giải thể hay thôi việc giáo viên của trường. Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng mới thông báo chủ trương để các bên liên quan nắm và chuẩn bị" - bà Quỳnh nói.Trường THPT dân lập Phù Đổng được thành lập sau năm 1975, tự cân đối thu chi từ nguồn học phí. Toàn bộ kinh phí xây dựng trường đều do giáo viên và phụ huynh đóng góp dựa trên nhiều hình thức. Bà Xuân đề nghị: "Nếu nhất định phải giải thể thì phải sung công toàn bộ ngôi trường. Coi như tập thể giáo viên, phụ huynh hiến tặng".

MAI VINH


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountlập sau

chi từ

từ nguồn

Trường THPT dân

dân lập

tự cân đối

đối thu chi

công nếu giải

THPT dân lập

Trường dân lập
trì hoạt động

lập Trường THPT

Sung công
tiêu dẫn

trường dân

đủ chỉ tiêu

nghị sung

cân đối thu

Giải thể
dẫn đến

sau năm

năm 1975

giải thể trường

trường dân
Đề nghị
lập Phù
Đổng được
nếu giải
nếu giải thể

chỉ tiêu

Sung công

hoạt động

không đủ chỉ

sau năm 1975

trong việc duy

Đổng được thành

1975 tự

trường tuyển không
dân lập Phù
trì hoạt

Trường THPT dân lập Phù Đổng được thành lập sau năm 1975, tự cân đối thu chi từ nguồn học phí

Trường THPT dân lập Phù Đổng
sung công nếu
phí 4

thu chi

Đề nghị sung công nếu giải thể trường dân lập

tiêu dẫn đến

qua trường

gặp khó

THPT dân

cân đối

học phí

năm 1975 tự
Phù Đổng được

đối thu

sung công

được thành

giải thể
nguồn học
nếu giải

lập Điểm

học phí 4
Đề nghị sung
Trường dân lập
Trường THPT

duy trì hoạt

dẫn đến gặp
năm qua trường

thu chi từ

khó khăn

Tin Ngày

thể trường

nghị sung

Phù Đổng

lập Phù Đổng

lập sau năm
được thành lập

dân lập

khó khăn trong

4 năm qua trường tuyển không đủ chỉ tiêu, dẫn đến gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động

4 năm

trường dân lập

đến gặp khó
không đủ
lập Trường

trường tuyển

tuyển không

giải thể

khăn trong việc
Trường THPT dân lập Phù Đổng
tự cân
công nếu

thành lập

chi từ nguồn

Điểm Tin

việc duy trì

duy trì

Đề nghị sung công nếu giải thể trường dân lập - Điểm Tin Ngày

năm qua

phí 4 năm

khăn trong

thành lập sau

chỉ tiêu dẫn

nguồn học phí

dân lập

từ nguồn học

đến gặp

thể trường
việc duy

qua trường tuyển

tuyển không đủ

gặp khó khăn
nghị sung công

trong việc

Đề nghị

sung công
Giải thể
thể trường dân

4 năm qua

1975 tự cân

dân lập Trường

đủ chỉ

công nếu

j
(0.03 giây)