SCB ra mắt tiện ích Samsung Pay dành cho chủ thẻ Visa

SCB ra mắt tiện ích Samsung Pay dành cho chủ thẻ Visa

222

Từ ngày 28.5.2018, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) chính thức triển khai tiện ích Samsung Pay cho tất cả khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng SCB Visa trên toàn quốc.

Đây là tiện ích thanh toán mới giúp nâng cao tính tiện ích và an toàn của sản phẩm thẻ khi mua sắm.
Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm Samsung Pay, từ nay đến hết 19.8.2018, SCB triển khai chương trình khuyến mãi “Thanh toán thời thượng - Nhận quà ấn tượng” với hàng loạt ưu đãi như hoàn tiền 100.000 đồng cho 1.500 khách hàng đầu tiên thanh toán bằng ứng dụng Samsung Pay với giá trị giao dịch từ 200.000 đồng trở lên. Ngoài ra, khách hàng có cơ hội nhận mỗi tuần 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus nếu 6 số của mã chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là “280518”. Khách hàng còn có thể trải nghiệm Samsung Pay tại một số thương hiệu đang có khuyến mãi dành riêng cho Samsung Pay như Pierre Cardin Paris, vali KOS, bia B-DUBS,…


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountích Samsung

Từ ngày

thẻ tín dụng
SCB
Pay cho

Samsung Pay dành

dụng SCB Visa
khuyến mãi
ích Samsung

Samsung Pay

2018, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) chính thức triển khai tiện ích Samsung Pay cho tất cả khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng SCB Visa trên toàn quốc

đang sử dụng

Từ ngày 28

dụng thẻ

tiện ích Samsung
triển khai tiện

2018 Ngân hàng

Pay dành cho

chính thức

hàng đang sử

Sài Gòn

Visa trên toàn
Samsung Pay thẻ SCB Visa
SCB Visa
Visa Từ

ích Samsung Pay

khách hàng đang

Ngân hàng

Gòn (SCB)

chủ thẻ

sử dụng
trên toàn quốc
SCB
trên toàn

SCB ra

tiện ích

5 2018 Ngân

(SCB) chính

mắt tiện

thẻ Visa

Ngân hàng Sài

28 5

Sài Gòn (SCB)

dành cho chủ

cho tất

chủ thẻ Visa

2018 Ngân

ngày 28

hàng Sài Gòn

ra mắt
khai tiện
khuyến mãi

tín dụng SCB

sử dụng thẻ

ích Samsung
dụng thẻ tín

SCB ra mắt

tiện ích Samsung

(SCB) chính thức

28 5 2018

Pay dành
Ngân hàng Sài Gòn
Điểm Tin
tất cả khách

ra mắt

Ngân hàng Sài Gòn

ích Samsung Pay

khai tiện ích

cho chủ

Samsung Pay
tiện ích

thức triển khai

chính thức triển
ngày 28 5

5 2018

tiện ích
khách hàng
dành cho

toàn quốc

cho chủ thẻ
thẻ Visa Từ

triển khai

mắt tiện ích

hàng Sài

SCB Visa trên

Pay cho tất

SCB ra mắt tiện ích Samsung Pay dành cho chủ thẻ Visa - Điểm Tin Ngày

Từ ngày 28

SCB ra

cho chủ

Samsung Pay cho

chủ thẻ

Visa trên

thẻ SCB Visa
Visa Điểm

SCB ra mắt tiện ích Samsung Pay dành cho chủ thẻ Visa

cho tất cả

ra mắt tiện

cả khách hàng

Tin Ngày
dụng SCB

thức triển

tín dụng
thẻ tín

5

dành cho

hàng đang

Gòn (SCB) chính
Samsung Pay

thẻ Visa

Pay dành

cả khách

đang sử

Samsung Pay

tất cả
mắt tiện
Visa Từ ngày
j
(0.05 giây)