Campuchia phản đối gạo Angkor Wat của Thái Lan

Campuchia phản đối gạo Angkor Wat của Thái Lan

281

Bộ Thương mại Campuchia triệu tập Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup để phản đối gạo của nước láng giềng có bao bì in hình đền Angkor Wat.

Sản phẩm này được phát hiện bày bán ở thành phố Montreal (Canada) khiến nhiều nhà sản xuất gạo và người tiêu dùng Campuchia tức giận vì cho rằng sẽ làm tổn hại đến hình ảnh nước này, theo tờ The Khmer Times ngày 13.6.
Chưa rõ sản phẩm nói trên do công ty nào sản xuất và có hiện diện tại thị trường nào khác ngoài Canada hay không. Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak đề nghị phía Thái Lan có biện pháp xử lý kịp thời để dừng việc sử dụng biểu tượng của Campuchia. Theo The Khmer Times, Đại sứ Thái Lan Panyarak cam kết phối hợp với phía Canada và giới chức liên quan để ngưng xuất khẩu gạo mang biểu tượng Angkor Wat.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountgạo Angkor Wat
Thái Lan Panyarak

gạo Angkor

bao bì

đối gạo Angkor

Bộ Thương mại

của Thái

tập Đại

đối gạo

Thái Lan

Thái Lan

Thái Lan Bộ

Wat của Thái

sứ Thái Lan

đối gạo của

hình đền Angkor
Campuchia
để phản

Lan Panyarak Poolthup

Campuchia triệu tập

hình đền

đền Angkor Wat
in hình
bì in hình

của Thái

Điểm Tin

Campuchia triệu

Poolthup để

Thương mại Campuchia

láng giềng

Campuchia phản đối gạo Angkor Wat của Thái Lan

Angkor Wat

phản đối gạo
phản đối

Lan Điểm

Thương mại

đền Angkor
Poolthup để phản

phản đối

Campuchia
đối gạo
Thái Lan
sứ Thái
Campuchia phản

bì in

có bao

của nước láng

triệu tập

nước láng giềng

in hình đền

Đại sứ Thái

Lan Bộ Thương

Bộ Thương mại Campuchia triệu tập Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup để phản đối gạo của nước láng giềng có bao bì in hình đền Angkor Wat

gạo Angkor

Angkor Wat

Bộ Thương
Campuchia phản đối

bao bì in

Thái Lan
tập Đại sứ
nước láng
Thái Lan

phản đối

để phản đối

Campuchia phản đối gạo Angkor Wat của Thái Lan - Điểm Tin Ngày

Wat của
gạo của
của nước

gạo của nước

Angkor Wat của
mại Campuchia triệu
gạo Angkor Wat

mại Campuchia

có bao bì

gạo Angkor Wat

Đại sứ

triệu tập Đại

Tin Ngày

Panyarak Poolthup

của Thái Lan

Lan Panyarak

Campuchia phản

Lan Bộ

phản đối gạo

Wat của

Angkor Wat
đối gạo
láng giềng có
giềng có bao
giềng có
Panyarak Poolthup để
j
(0.04 giây)