Trẻ em đang tìm kiếm những gì trên internet?

Trẻ em đang tìm kiếm những gì trên internet?

173

Dựa trên thống kê từ các giải pháp sở hữu tính năng bảo vệ trẻ em, hãng bảo mật Kaspersky đã ghi nhận lại các hoạt động trực tuyến của trẻ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ trên mạng.

Báo cáo bao gồm các số liệu ẩn danh từ giải pháp hàng đầu của hãng dành cho khách hàng sử dụng tính năng Parental Control trên máy tính để bàn Windows và Mac, và từ giải pháp Kaspersky Safe Kids dành cho Windows, Mac, iOS và Android. 

Theo Kaspersky, trong tổng số các cuộc tìm kiếm nửa năm qua, đã có đến 17% tìm kiếm liên quan video. Điều đáng lo ngại thể hiện ở những video có chứa các nội dung không phù hợp hoặc ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của trẻ.

“Video và âm thanh” đứng đầu trong tìm kiếm của trẻ với tỷ lệ 17%, sau đó là “Dịch thuật” với 14% và những trang mạng “Truyền thông” với 10%, trong khi trang điện tử dành cho các trò chơi điện tử lại đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách (9%).
Kaspersky cho biết, trẻ em ở những quốc gia khác nhau có những sở thích và hành vi trực tuyến khác nhau, tuy nhiên giữa chúng có một điểm chung thiết yếu là cần được bảo vệ khỏi những nội dung có thể gây hại, như nội dung phim khiêu dâm thay vì hoạt hình, hay video trong sáng lại nhầm sang video bạo lực…
Cùng với việc phân tích những tìm kiếm, Kaspersky cũng cung cấp thêm những trang mạng mà trẻ ghé thăm hoặc cố gắng tìm cách truy cập đều có khả năng sẽ gây hại đến trẻ. Những trang mạng giao tiếp vẫn dẫn đầu với 60% nhưng đang có xu hướng giảm đi trong giới trẻ do nền tảng thiết bị điện thoại di dộng đang tiếp tục đóng một vai trò lớn trong các hoạt động trực tuyến của trẻ. Xếp thứ hai là mục “phần mềm, âm thanh và video” với 22%, tăng từ 6% vào năm trước đó. Còn với trang web trò chơi điện tử, nó đứng ở vị trí thứ tư cùng tỷ lệ 5%.
Được biết, khảo sát nói trên thực hiện từ tháng 11.2017 - 5.2018 tại hơn 20 quốc gia. Các trẻ tham gia khảo sát đều có độ tuổi dưới 16.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountgiải pháp sở

Trẻ em đang tìm kiếm những gì trên internet? - Điểm Tin Ngày

trẻ nhỏ lướt web
ghi nhận
Tin Ngày
bảo vệ

nhằm nhấn mạnh

trên internet? Dựa

năng bảo vệ

những gì

gì trên

Dựa trên thống kê từ các giải pháp sở hữu tính năng bảo vệ trẻ em, hãng bảo mật Kaspersky đã ghi nhận lại các hoạt động trực tuyến của trẻ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ trên mạng

smartphone

động trực

nhấn mạnh tầm
của việc bảo

kê từ

của trẻ nhằm
sở hữu
động trực tuyến

bảo mật

các giải

mạnh tầm

thiết bị di động

quan trọng của

tính năng

thống kê từ

trẻ nhỏ lướt web

tìm kiếm những

trẻ trên

gì trên

thống kê

đã ghi

trên internet?

em hãng

internet? Dựa trên

trẻ em

Trẻ em

tính năng bảo
từ các giải

những gì trên

em hãng bảo

em đang

trực tuyến

trẻ nhằm

các giải pháp

bảo vệ trẻ

bảo vệ

việc bảo vệ

đã ghi nhận

trên internet?

trẻ nhằm nhấn

mạnh tầm quan

từ các

hoạt động

đang tìm

lại các hoạt

trên mạng

vệ trẻ

trọng của việc

sở hữu tính

ghi nhận lại

hữu tính năng

của trẻ
em đang

những gì

kê từ các

trẻ em hãng
Parental Control

internet? Điểm

Trẻ em đang tìm kiếm những gì trên internet?

internet? Dựa

trực tuyến của

tuyến của

các hoạt động
tuyến của trẻ
Trẻ em
Parental Control
Kaspersky đã ghi
việc bảo
em đang tìm
tầm quan
smartphone

vệ trẻ em

tìm kiếm
thiết bị di động

đang tìm

nhận lại các

Điểm Tin

kiếm những

nhận lại

hoạt động trực

mật Kaspersky
trên thống kê
bảo vệ trẻ

mật Kaspersky đã

Kaspersky đã

gì trên internet?

trên thống

nhằm nhấn

năng bảo

hữu tính
của việc
vệ trẻ

đang tìm kiếm

pháp sở

trọng của

vệ trẻ trên

Trẻ em đang

máy tính bảng

kiếm những

Dựa trên thống
kiếm những gì

tìm kiếm

tầm quan trọng

giải pháp

các hoạt
trẻ trên mạng

hãng bảo

máy tính bảng

bảo mật Kaspersky

pháp sở hữu
nhấn mạnh
quan trọng
lại các

Dựa trên

hãng bảo mật

j
(0.04 giây)