Muốn nhận cha cho con thì phải làm sao?

213

Ba và mẹ tôi sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Giấy khai sinh của tôi không có tên ba.

Hộ khẩu tôi ở Trà Vinh (đã cắt hộ khẩu), hiện tôi ở Bình Dương cùng với ba. Nay tôi muốn nhập hộ khẩu vào hộ khẩu của ba nhưng khai sinh lại không có tên ba thì tôi phải làm sao?

Đoàn Quân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:
Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Nam nữ sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không được công nhận là vợ chồng.
Do cha mẹ bạn không đăng ký kết hôn nên không xác định được người cha có phải là cha bạn hay không. Nếu người cha muốn được ghi tên trong giấy khai sinh của con thì người cha phải làm thủ tục nhận con.
Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014 người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì UBND xã, phường nơi cư trú giải quyết việc nhận con.
Sau khi làm xong thủ tục nhận con thì người cha bảo lãnh nhập hộ khẩu cho con.
Bạn liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ.

PHẠM TUYÊN ghi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountlàm sao? Ba
phải làm
Giấy khai

mẹ tôi

cư trú

cho con

và mẹ tôi

tên ba

có tên

Đoàn Luật sư TP.HCM cư trú
nhưng chưa đăng
khai sinh Đoàn Luật sư TP.HCM
cha cho con
chưa đăng ký

nhưng chưa

con thì phải

ký kết hôn

của tôi không

sống chung

cho con

sống chung nhưng

kết hôn Giấy

tôi sống

con thì
mẹ tôi sống

Ba và mẹ tôi sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn

làm xong
thì phải làm

thì phải

sao? Ba
làm sao?

cha cho

hôn Giấy khai

cha cho

đăng ký

nhận cha

chưa đăng

kết hôn

Thủ Dầu Một

không có

chung nhưng

nhận cha

cho con thì

bảo lãnh
Muốn nhận
sinh của
TRẦN VÂN LINH
ký kết

nhận cha cho

Giấy khai sinh

có tên ba

Giấy khai sinh của tôi không có tên ba

tôi sống chung

Trà Vinh
Ba và
tôi không có

khai sinh của

hôn Giấy
Điểm Tin
thì phải
sao? Ba và

phải làm

tôi không

Trà Vinh
và mẹ

Muốn nhận cha cho con thì phải làm sao?

Tin Ngày
chung nhưng chưa
sao? Điểm
của tôi
con thì

khai sinh

làm xong
Muốn nhận

không có tên

bảo lãnh TRẦN VÂN LINH

làm sao?

khai sinh
sinh của tôi
Muốn nhận cha
đăng ký kết

Ba và mẹ

Muốn nhận cha cho con thì phải làm sao? - Điểm Tin Ngày

phải làm sao?

Thủ Dầu Mộtj
(0.03 giây)