Đặc biệt trên báo in ngày 14.6.2018

Đặc biệt trên báo in ngày 14.6.2018

193

Khai hội bóng đá hành tinh; Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVTEX; Lạc quan lan tỏa từ thượng đỉnh Mỹ - Triều… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.6.2018.

Khai hội bóng đá hành tinh: Đêm nay, cả thế giới sẽ hướng về sân vận động Luzhniki, Moscow (Nga) để chứng kiến trận mở màn World Cup 2018, một sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần (trang 18 - 21)Đặc biệt trên báo in ngày 14.6.2018 - ảnh 1

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVTEX: Ngày 13.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan. (trang 5)
Lạc quan lan tỏa từ thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hy vọng cho hòa bình, ổn định và phát triển mở ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. (trang 24)


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttrên Báo Thanh
báo in
Công ty PVTEX;

Lạc quan lan

Triều… là
từ thượng đỉnh
hành tinh;
Khai hội
Thanh Niên

in ngày 14

6

ngày 14

hành tinh; Đề

trên báo in

in ngày

là các
Tin Ngày
nghị truy tố
Đặc biệt trên báo in

PVTEX; Lạc quan

Đặc biệt trên báo in ngày 14.6.2018 - Điểm Tin Ngày

Lạc quan
ngày 14 6
tin nhanh báo in

tỏa từ

14 6

Báo Thanh

nguyên Chủ tịch

tinh; Đề nghị

tin hấp dẫn

Thanh Niên số

tin hay

2018

xem trên

Báo Thanh Niên

tinh; Đề

quan lan tỏa
số ra

6 2018

bạn đọc đón

Đặc biệt

báo in ngày

đọc đón
Báo Thanh Niên
dẫn bạn
xem trên Báo
nguyên Chủ
Báo Thanh Niên
trên Báo
Chủ tịch
các thông

trên báo

ty PVTEX; Lạc

nghị truy

tố nguyên Chủ

trên báo

ngày 14

từ thượng

đón xem

6

tin hấp

lan tỏa từ
6 2018
biệt trên
đón xem trên
14 6
2018 Khai hội

Đặc biệt trên

là các thông

báo in
Mỹ Triều… là
đá hành tinh;

đọc đón xem

tin nhanh

ra ngày 14

14 6 2018

Mỹ Triều…

6 2018 Khai

truy tố nguyên

ngày 14 6

14 6 2018
tỏa từ thượng
thượng đỉnh
đá hành

số ra ngày

hội bóng đá

HĐQT Công

2018 Điểm

Khai hội bóng

2018

PVTEX; Lạc

đỉnh Mỹ Triều…

ngày 14
Điểm Tin

Triều… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14

in ngày

hội bóng

Niên số

biệt trên

hấp dẫn

Công ty

các thông tin

bạn đọc

báo in
thông tin
hấp dẫn bạn

Triều… là các

14 6

dẫn bạn đọc
Niên số ra
quan lan
HĐQT Công ty

Đề nghị truy

biệt trên báo

thượng đỉnh Mỹ

2018 Khai

Khai hội bóng đá hành tinh; Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVTEX; Lạc quan lan tỏa từ thượng đỉnh Mỹ

đỉnh Mỹ

bóng đá hành

tố nguyên

tịch HĐQT Công

truy tố

ra ngày

Đặc biệt trên báo in ngày 14

thông tin hấp
lan tỏa

Đặc biệt

tin hay

Đề nghị

bóng đá

Đặc biệt trên báo in
tịch HĐQT

ty PVTEX;

Chủ tịch HĐQT

6 2018
j
(0.05 giây)