Bộ làm, dân chịu

Bộ làm, dân chịu

92

Thừa nhận 17 trạm thu phí BOT có vị trí bất hợp lý nhưng Bộ Giao thông vận tải chỉ tạm thời đề xuất xóa bỏ 1 trạm vì những lý do như ngân sách khó khăn, vì lịch sử để lại, vì đã miễn giảm phí. Những lý do này nghe rất... bất hợp lý.

Bởi về nguyên tắc, cái gì bất hợp lý thì phải điều chỉnh cho nó hợp lý.

Bộ làm, dân chịu - ảnh 1

Đặc biệt, những bất hợp lý gây ảnh hưởng lớn đến người dân, đến xã hội lại càng phải nhanh chóng điều chỉnh. Nếu sự bất hợp lý này do chưa có quy định, do chính sách lỏng lẻo thì hướng giải quyết là phải có lợi cho người dân. Còn chuyện "lịch sử để lại", chuyện thiếu tiền, việc sẽ hoàn thiện chính sách như thế nào... là việc của Bộ. Chứ không thể Bộ duyệt vị trí bất hợp lý nhưng bây giờ lại viện lý do này, lý do kia để người dân, doanh nghiệp (DN) và toàn xã hội phải gánh thay như trong trường hợp nói trên.
Quan trọng hơn là phải truy trách nhiệm xem ai là người đã ký duyệt việc đặt sai vị trí 17 trạm BOT nói trên. Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, nếu bỏ trạm trên các tuyến quốc lộ, nhà nước phải bố trí ngân sách để bù phần thiếu hụt lên đến khoảng 21.000 tỉ đồng. Vậy nếu tính tất cả các trạm đặt nhầm chỗ, số tiền còn lớn hơn rất nhiều, nên không thể xuê xoa, nhất là khi người dân đang tiếp tục phải đóng phí cho cái sự đặt nhầm chỗ này.
Bộ làm, dân chịu - ảnh 2

Quan trọng hơn nữa là nếu không truy trách nhiệm và có chế tài nghiêm minh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình thức đầu tư BOT, một hình thức về bản chất là ích nước, lợi dân; một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay và nhiều năm tới, BOT vẫn là giải pháp cần thiết để huy động vốn làm cầu, làm đường, làm các công trình hạ tầng. Thế nhưng, những biến tướng của BOT, những lợi ích nhóm chi phối đằng sau các dự án BOT khiến người dân dị ứng với khái niệm này. Nếu không lấy lại lòng tin của người dân thì giải pháp BOT sẽ phá sản, vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội sẽ rất khó khăn. Chưa kể nếu không truy trách nhiệm và chế tài nghiêm minh, thì nguy cơ lớn là vài năm sau sẽ lại có thêm các trạm BOT bị đặt nhầm chỗ, hay nói như Bộ GTVT là "vị trí bất hợp lý" như hiện nay.
Đã sai thì phải sửa, trạm BOT đặt nhầm chỗ thì nên trả về đúng chỗ.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountthời đề xuất
có vị trí
Bộ Giao

trạm thu

nhận 17 trạm

miễn giảm

làm dân chịu

tạm thời đề

những lý do
hợp lý nhưng
sử để lại
vận tải chỉ
vì lịch sử
này nghe

tạm thời

trạm vì những

do như

trạm BOT
chỉ tạm

bất hợp lý

trạm thu phí
lý do

trạm vì

vì những

trí bất

lý nhưng Bộ

xóa bỏ 1

phí Những

vì lịch

thời đề

vận tải

1 trạm vì

giảm phí

sách khó khăn

Giao thông

Những lý do này nghe rất

ngân sách

để lại

17 trạm thu

phí BOT có

đề xuất xóa

vì đã miễn

trí bất hợp

Thừa nhận 17 trạm thu phí BOT có vị trí bất hợp lý nhưng Bộ Giao thông vận tải chỉ tạm thời đề xuất xóa bỏ 1 trạm vì những lý do như ngân sách khó khăn, vì lịch sử để lại, vì đã miễn giảm phí

ngân sách
nghe rất bất
dân chịu

chỉ tạm thời

lịch sử để

thông vận

tải chỉ tạm

dân chịu

lịch sử

có vị

những lý

lý do

bỏ 1 trạm

chịu Thừa

Điểm Tin

giảm phí Những
dân chịu Thừa

Bộ làm

miễn giảm phí
Thừa nhận 17
cầu đường
BOT có
trạm đặt nhầm chỗ

thu phí BOT

lý do này

Bộ làm dân

miễn giảm phí

vị trí

trạm BOT

chịu Thừa nhận

đã miễn

bất hợp

rất bất hợp

khăn vì

do như ngân

trạm thu phí
này nghe rất

BOT có vị

nhưng Bộ

ngân sách khó

miễn giảm phí

như ngân

vì những lý

tải chỉ

phí BOT

làm dân

do này nghe

khăn vì lịch
như ngân sách
hợp lý
Tin Ngày

rất bất

Thừa nhận
trạm đặt nhầm chỗ

trạm thu phí

bất hợp lý

bất hợp lý

lại vì đã

lại vì
hợp lý

Bộ làm

làm dân

để lại vì

khó khăn
Những lý do
thu phí

chịu Điểm

nghe rất
lý nhưng

Giao thông vận

khó khăn vì

1 trạm

đề xuất

bất hợp

vị trí bất

17 trạm

lý do như

sách khó

cầu đường
Những lý
nhận 17

Bộ Giao thông

đã miễn giảm

bỏ 1

Bộ làm, dân chịu - Điểm Tin Ngày

ngân sách

xuất xóa

xuất xóa bỏ

xóa bỏ
vì đã
do này

nhưng Bộ Giao

thông vận tải

Bộ làm, dân chịu

sử để

phí Những lý

j
(0.04 giây)