Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

334

(PL)- “Nhà nước Việt Nam ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Ấn Độ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, qua đó góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.

TTXVN ngày 13-6 dẫn lời trên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi tiếp bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, thúc đẩy quan hệ song phương đi đúng hướng, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của mỗi nước. 
Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ,  đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Bà Nirmala Sitharaman khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Theo bà, quan hệ Ấn Độ-Việt Nam còn nhiều lĩnh vực tiềm năng, nhất là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng.
Dịp này, Bộ trưởng Nirmala Sitharaman đã chuyển tới Chủ tịch nước lời chào của Tổng thống Ram Nath Kovind, Thủ tướng Narendra Modi.

N.ANH


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountlàm phong

chiến lược

Nam ủng hộ
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
giữa hai
Tin Ngày

diện Việt

Nam Ấn

phú và sâu

để Bộ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

sắc hơn

quả qua

Việt Nam

lược toàn diện

nội hàm

Độ hợp
tiếp bà Nirmala Sitharaman
đối tác

chiến lược

thăm chính thức Việt Nam
hơn nội hàm

diện giữa hai

phần làm phong

toàn diện

góp phần

chặt chẽ hiệu

của quan
càng chặt chẽ
diện Việt

đối tác chiến

chiến lược

tác chiến

tác chiến lược

hệ đối

(PL)- “Nhà nước Việt Nam ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Ấn Độ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, qua đó góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”

hệ đối

toàn diện giữa

hệ đối tác
thuận lợi để
quan hệ

toàn diện Việt

triển quan hệ

Quốc phòng hai
sắc hơn nội

Nam Ấn

hệ đối tác
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ấn Độ

điều kiện
Phát triển
tạo những điều

triển quan

nước Việt Nam

hộ và tạo

đó góp

nội hàm của
và tạo những
càng chặt

ngày càng chặt

hệ đối

đó góp phần

phú và

hàm của quan

toàn diện

(PL) “Nhà nước
toàn diện
Ấn Độ

Nam Ấn Độ

Độ hợp tác

phòng hai

hơn nội

phong phú và
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

nước Việt

Việt Nam ủng

chẽ hiệu quả

hiệu quả

hai nước”

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

chẽ hiệu

và sâu

qua đó
hộ và
Độ (PL) “Nhà

quan hệ đối

ủng hộ

Ấn Độ (PL)

đối tác
lược toàn
phòng hai nước
những điều kiện
ngày càng

(PL) “Nhà

triển quan

quả qua đó

Quốc phòng

diện giữa

hai nước

lợi để Bộ

Việt Nam

Nam Ấn

điều kiện thuận
Nam Ấn Độ

hợp tác

tác chiến lược

Phát triển quan

sâu sắc hơn
đối tác chiến
tác ngày càng

tác chiến

Độ (PL)
và tạo
tiếp bà Nirmala Sitharaman

Phát triển

tạo những

Độ Điểm
và sâu sắc

chặt chẽ

Việt Nam Ấn

góp phần làm

nước Việt

lược toàn

Ấn Độ

làm phong phú

những điều

lược toàn

kiện thuận

giữa hai nước”
Bộ Quốc

chiến lược toàn

hiệu quả qua

quan hệ

chiến lược toàn

Điểm Tin

sâu sắc

kiện thuận lợi

tác ngày

ủng hộ và
nước Việt Nam

đối tác

Bộ Quốc phòng
Nam ủng

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ - Điểm Tin Ngày

Việt Nam

“Nhà nước Việt
của quan hệ
lợi để

Việt Nam Ấn

“Nhà nước

quan hệ đối

quan hệ

phần làm

qua đó góp
hai nước Việt
hàm của
lược toàn diện
thuận lợi

diện Việt Nam

hợp tác ngày

Ấn Độ hợp
Việt Nam
phong phú
tác chiến
thăm chính thức Việt Nam

để Bộ Quốc

j
(0.04 giây)