Mang về 10 tỉ đô nhưng tôm, cá Việt vẫn ‘vô danh’

282

(PL)- Tại hội nghị về xuất khẩu thủy sản vừa tổ chức ở TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nói ngành thủy sản phát triển thần tốc với kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng từ 1 tỉ USD vào năm 2000 và đã vươn lên trên 8,3 tỉ USD vào năm 2017.

Tuy nhiên, ông Nam cho biết Bộ vừa chỉ đạo Tổng cục Thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản kết hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) rà soát lại các đề án liên quan đến vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia cho hai sản phẩm chủ lực là cá tra và tôm nhằm gia tăng giá trị cho ngành. Tuy nhiên, chưa biết đề án phát triển hai mặt hàng thủy sản chủ lực là tôm và cá tra đang nằm ở đâu để thực hiện.

“Trong thời gian qua, dù là mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tỉ đô, tuy nhiên việc chưa xây dựng được thương hiệu mang tầm quốc gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các ngành hàng này” - ông Nam nói.
Dự kiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2018 sẽ đạt 10 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2017.
 

MINH LONG


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountMang về

ngành thủy sản

3 tỉ
Nam nói ngành

thần tốc

trên 8

nói ngành
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam

đã vươn lên

ở TP HCM
về xuất khẩu

liên tục tăng

đô nhưng

vừa tổ

‘vô danh’
cá Việt vẫn
10 tỉ
Nam nói

nghị về

và đã vươn

Việt vẫn
về 10 tỉ
1 tỉ USD
vào năm 2000

Thanh Nam

kim ngạch

10 tỉ
HCM Thứ

trưởng Bộ

Thứ trưởng Bộ

Mang về 10 tỉ đô nhưng tôm, cá Việt vẫn ‘vô danh’

với kim ngạch

Điểm Tin

Mang về

khẩu thủy

triển thần

Thứ trưởng

hội nghị

tôm cá

vẫn ‘vô danh’

Bộ NN&PTNT
tỉ USD vào
‘vô danh’ (PL)
vươn lên trên
về 10

HCM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nói ngành thủy sản phát triển thần tốc với kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng từ 1 tỉ USD vào năm 2000 và đã vươn lên trên 8,3 tỉ USD vào năm 2017

(PL) Tại hội
2000 và đã

vừa tổ chức

10 tỉ đô

vươn lên

hội nghị về

phát triển

kim ngạch xuất

TP HCM

tỉ đô

nhưng tôm

lên trên 8

thần tốc với

tỉ USD

lên trên

danh’ (PL)

năm 2000

chức ở TP

ngành thủy sản phát triển thần tốc
danh’ Điểm

đã vươn

8 3

thủy sản

ở TP

1 tỉ

từ 1 tỉ

liên tục

tôm cá

Tại hội nghị

tục tăng
trưởng Bộ NN&PTNT
USD vào năm
xuất khẩu liên
Thanh Nam nói
với kim

sản vừa

chức ở

sản vừa tổ

ngạch xuất

và đã

HCM Thứ trưởng

tỉ đô nhưng

nhưng tôm
xuất khẩu
TP HCM Thứ

tăng từ 1

Mang về 10 tỉ đô nhưng tôm, cá Việt vẫn ‘vô danh’ - Điểm Tin Ngày

nghị về xuất
khẩu thủy sản
sản phát
tỉ USD vào

danh’ (PL) Tại

NN&PTNT Trần Thanh

thủy sản

vào năm

triển thần tốc
phát triển thần

Bộ NN&PTNT Trần

3 tỉ USD vào năm 2017

ngạch xuất khẩu

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam

vẫn ‘vô

USD vào

Tin Ngày

3 tỉ USD

NN&PTNT Trần

nói ngành thủy

tỉ USD
USD vào năm

(PL)- Tại hội nghị về xuất khẩu thủy sản vừa tổ chức ở TP

đô nhưng tôm

khẩu liên tục
ngành thủy sản phát triển thần tốc
từ 1
8 3 tỉ

2000 và

3 tỉ USD vào năm 2017

ngành thủy

‘vô danh’

Mang về 10

vào năm

về 10
xuất khẩu

đô nhưng

về xuất
nhưng tôm cá
trên 8 3

tốc với kim

thủy sản vừa

Trần Thanh
rên 8 rên 8
tăng từ
Tại hội

vào năm 2017

tỉ đô

Việt vẫn

xuất khẩu thủy
thủy sản phát

vẫn ‘vô

sản phát triển

(PL) Tại

USD vào

năm 2017
tổ chức ở

tổ chức

tốc với
cá Việt

Trần Thanh Nam

cá Việt

khẩu liên
Việt vẫn ‘vô

năm 2000 và

tôm cá Việt

tục tăng từ

j
(0.08 giây)