Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch 3 bến xe trung tâm

393

(PL)- UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình trình tại kỳ họp HĐND TP giữa năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP đến năm 2030 đối với ba bến xe trung tâm tại quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ.

Theo đó, Bến xe Ô Môn được điều chỉnh quy hoạch có vị trí nằm tại khu vực 15, phường Châu Văn Liêm, kết nối trực tiếp với quốc lộ 91, có diện tích 0,57 ha, cách trung tâm quận Ô Môn 2-3 km. Bến xe đạt tiêu chuẩn loại 4, thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Bến xe Thốt Nốt nằm ở khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, kết nối với đường tránh quốc lộ 91 với diện tích 1,56 ha, đạt tiêu chuẩn loại 3. Bến xe Cờ Đỏ gần cầu Đường Tắt, thị trấn Cờ Đỏ, cùng phía với BV Dân quân y Cờ Đỏ, kết nối với đường Hà Huy Giáp với diện tích quy hoạch 0,6 ha, đạt tiêu chuẩn loại 4.

Cả ba bến xe dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2019-2020.
Theo UBND TP Cần Thơ, việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch ba bến xe khách trên là phù hợp, cần thiết đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải cho quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountđiều chỉnh
Cần Thơ vừa
UBND TP

Thốt Nốt và

ba bến xe

địa bàn

tại kỳ

chỉnh quy

cộng trên địa
tâm tại quận
huyện Cờ Đỏ
2018 về việc

cộng trên

TP đến

bàn TP đến

tại kỳ họp

2030 đối

về việc điều
tâm (PL)

(PL) UBND TP

Ô Môn

tiết mạng

đỗ xe công

Cờ Đỏ

mạng lưới bến
trung tâm

chi tiết

Môn Thốt Nốt

họp HĐND

Thơ điều

tờ trình

Cần Thơ

Cần Thơ

việc điều

công cộng trên

3 bến

Tin Ngày

ba bến

Cần Thơ điều

(PL)- UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình trình tại kỳ họp HĐND TP giữa năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP đến năm 2030 đối với ba bến xe trung tâm tại quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ

Thơ điều

xe trung tâm

quận Ô

năm 2018 về

chỉnh cục

bãi đỗ

trình tại

huyện Cờ Đỏ

giữa năm

vừa có tờ

điều chỉnh

chỉnh cục bộ

quận Ô Môn
TP giữa
tại quận Ô

trình trình tại

xe trung tâm

tâm (PL) UBND

quy hoạch

UBND TP Cần
họp HĐND TP
quy hoạch

Thơ vừa có

hoạch 3 bến

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch 3 bến xe trung tâm

UBND TP Cần Thơ

xe công cộng

TP đến năm

quận Ô Môn
và huyện
bến xe trung
bến xe
điều chỉnh cục

năm 2018

mạng lưới

giữa năm 2018

3 bến
3 bến xe
kỳ họp HĐND TP

đối với

huyện Cờ

bến bãi đỗ

tâm Điểm

xe trung

tờ trình trình

xe trung

có tờ

hoạch 3

kỳ họp

ba bến xe trung tâm

HĐND TP

ba bến xe trung tâm

trung tâm

đến năm

có tờ trình

công cộng

tại quận

trung tâm tại
hoạch 3
TP giữa năm
cục bộ quy
đến năm 2030
quy hoạch 3
tâm tại
Thơ vừa

Thốt Nốt

trình tại kỳ
2018 về

trên địa

chỉnh quy

Môn Thốt

lưới bến

HĐND TP giữa

tiết mạng lưới

bến bãi

trên địa bàn

Thốt Nốt
và huyện Cờ

năm 2030 đối

bàn TP
đỗ xe

điều chỉnh quy

đối với ba

quy hoạch

việc điều chỉnh

bến xe

với ba

TP Cần

lưới bến bãi

bộ quy

quận Ô Môn

với ba bến

hoạch chi
Điểm Tin

TP Cần Thơ

quy hoạch chi

trung tâm

bãi đỗ xe

trung tâm (PL)
huyện Cờ Đỏ
Ô Môn Thốt

bộ quy hoạch

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch 3 bến xe trung tâm - Điểm Tin Ngày

chi tiết mạng

Cần Thơ

xe công

điều chỉnh
về việc
chỉnh quy hoạch
xe trung

năm 2030

cục bộ

hoạch chi tiết
2030 đối với
UBND TP Cần Thơ

kỳ họp HĐND

vừa có
kỳ họp HĐND TP

Thơ điều chỉnh

bến xe

Thốt Nốt

bến xe trung

(PL) UBND

Nốt và
Nốt và huyện

địa bàn TP

trình trình
j
(0.03 giây)