Bên thứ ba hành động thế nào tiếp theo?

368

(PL)- Các cuộc thảo luận tới đây giữa hai bên mà trọng tâm là vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như giải giáp quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc được đánh giá là “gai góc” khi chúng không chỉ động chạm đến lợi ích cốt lõi của hai bên mà còn của bên thứ ba như Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Trước hết là Hàn Quốc. Trong số tất cả các bên tham gia vào vấn đề bán đảo Triều Tiên thì Hàn Quốc là chủ thể năng động và háo hức nhất muốn nhìn thấy Mỹ và Triều Tiên đạt được thỏa thuận, thoát khỏi tình trạng thù địch. Trong suốt ba tháng trước thượng đỉnh, Seoul đã tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao con thoi để có thể gắn kết Trump-Kim ngay cả khi tình thế tổ chức thượng đỉnh đã thay đổi khi ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp.

Giờ là lúc Hàn Quốc sẽ làm tất cả những gì để có thể hiện thực hóa tuyên bố bốn điểm của Mỹ-Triều vừa đạt được. Hôm 12-6, giới quan sát đưa ra bình luận rằng liệu tuyên bố của ông Trump về việc ngừng tập trận chung với Hàn Quốc có được “thảo luận” trước với Seoul hay chưa và điều này có ý nghĩa với Hàn Quốc hay không. Số lính Mỹ ở Hàn Quốc hiện vào khoảng 30.000 người. Có suy đoán rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực đã không được biết trước về diễn biến này.
Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói chuyện qua điện thoại với ông Trump 20 phút vào khuya 12-6 nhưng cuộc điện đàm không nhắc đến vấn đề tập trận chung. Tuy nhiên, một ngày sau đó, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết việc ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ có thể là điều cần thiết để xúc tiến các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Điều này cho thấy Hàn Quốc quyết tâm cao trong nối lại hòa bình với Triều Tiên.
Ngoài ra, trong dài hạn, việc Mỹ có khả năng xem xét rút quân khỏi Hàn Quốc có làm trở ngại trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hay không khi Seoul nhiều lần lên tiếng phản đối việc Mỹ rút quân khỏi các căn cứ quân sự ở nước này. Những điều này sẽ được giải đáp trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Seoul trong thời gian tới.
Cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên vốn đe dọa trực tiếp an ninh Tokyo. Sau thượng đỉnh ngày 12-6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng “qua hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ý định phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên của lãnh đạo Kim Jong-un đã được xác nhận bằng văn bản. Tôi ủng hộ hành động này, coi đó là bước đầu để tiến tới các giải pháp toàn diện cho vấn đề Triều Tiên”.
Tuy nhiên, khúc mắc vẫn còn khi phía Triều Tiên không thay đổi về các vụ bắt cóc diễn ra vào giai đoạn Chiến tranh lạnh với các công dân Nhật Bản dù ông Trump đã đề cập. Ngoài ra, nếu thật sự Mỹ tiến hành giải giáp các hoạt động quân sự tại Hàn Quốc thì an ninh Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu các chương trình hạt nhân của Triều Tiên chỉ “mất trên bảng thông báo” mà thực tế vẫn âm thầm hoạt động.
Cuối cùng, đối với Trung Quốc, kết quả thượng đỉnh lần này nhìn chung được giới quan sát đánh giá là có lợi cho Bắc Kinh. Đó cũng là lý do Trung Quốc đã theo đuổi thượng đỉnh lần này ngay cả khi nó đứng trước bờ vực không diễn ra. Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy Triều Tiên giảm mạnh mẽ năng lực hạt nhân của nước này, tất nhiên kèm theo đó là sự xuống thang quân sự của chính quyền Mỹ. Đó là điều có lợi cho Trung Quốc khi có thể giảm bớt sự đe dọa của quân đội Mỹ, nhất là ở các vấn đề khác như Đài Loan hay biển Đông. Song song đó, Trung Quốc sẽ tính toán tham gia vào việc định hình một trật tự an ninh mới tại bán đảo Triều Tiên.

THÙY ANH


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchỉ động

hành động thế

như Trung

theo? (PL) Các
quân đội Mỹ

thế nào tiếp

luận tới đây

Mỹ khỏi

bên thứ

Quốc được

“gai góc”

quân đội

gia khác

chỉ động chạm
được đánh
đội Mỹ
cuộc thảo luận

theo? Điểm

xuống thang
Quốc được đánh
nhân hóa

mà trọng tâm

hành động

tâm là

nhân hóa cũng

tới đây

bên mà

bên mà

thù địch Abe Shinzō

Tin Ngày

thứ ba

giáp quân đội

góc” khi chúng

giải giáp

tới đây giữa
và một
đề phi

phi hạt nhân

Nhật Bản và

Bên thứ

như Trung Quốc

Bên thứ ba

động chạm

hóa cũng như

Nhật Bản

động thế nào

Hàn Quốc Moon Jae-in giải giáp
của bên thứ

quốc gia

là vấn
nào tiếp

giá là “gai

hai bên

phi hạt

một số
đây giữa
ba hành

và một số

bên mà còn

thế nào

mà trọng
thứ ba
thủ tướng Nhật
cốt lõi của
không chỉ động

lợi ích

Quốc Nhật

hạt nhân

khỏi Hàn

là vấn đề

khi chúng không
thù địch
nào tiếp theo?
của hai

đội Mỹ khỏi

vấn đề phi

Bản và

ba như Trung

đánh giá

(PL) Các cuộc

hai bên mà
ba hành động
tâm là vấn
chúng không chỉ
Các cuộc thảo
như giải giáp
Abe Shinzō
Điểm Tin

như giải

là “gai

đánh giá là

thứ ba hành

Quốc Nhật Bản

giữa hai

được đánh giá

số quốc gia

thảo luận

vấn đề

hai bên mà

ích cốt

không chỉ

là “gai góc”

tiếp theo?

thủ tướng Nhật

một số quốc

động thế

theo? (PL)

hóa cũng

“gai góc” khi

mà còn của

cũng như giải

động thế

của hai bên

của bên

giáp quân

giải giáp quân

xuống thang

Hàn Quốc được

trọng tâm

khỏi Hàn Quốc
Bên thứ

đến lợi

lõi của hai

chạm đến
Hàn Quốc Moon Jae-in

quốc gia khác

bên mà trọng
ba như

thảo luận tới

Mỹ Pompeo
chúng không
lính mỹ
cuộc thảo

ba hành

cũng như

bên thứ ba

số quốc
luận tới

ích cốt lõi

Mỹ Pompeo
trọng tâm là

động chạm đến

tiếp theo? (PL)

chạm đến lợi

tiếp theo?

Hàn Quốc

Bên thứ ba hành động thế nào tiếp theo? - Điểm Tin Ngày

Bản và một

(PL)- Các cuộc thảo luận tới đây giữa hai bên mà trọng tâm là vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như giải giáp quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc được đánh giá là “gai góc” khi chúng không chỉ động chạm đến lợi ích cốt lõi của hai bên mà còn của bên thứ ba như Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác

thứ ba như

hạt nhân hóa

Trung Quốc

mà còn
còn của bên

giữa hai bên

hai bên

hành động

Bên thứ ba hành động thế nào tiếp theo?

(PL) Các
đề phi hạt

đây giữa hai

cốt lõi

Mỹ khỏi Hàn

góc” khi

lõi của

thế nào

nào tiếp

Các cuộc
còn của
giải giáp
đến lợi ích

lợi ích cốt

Trung Quốc Nhật

giá là

lính mỹ
thứ ba
khi chúng
j
(0.04 giây)