Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm

387

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM), đã thống kê và so sánh các mức điểm tương ứng với điểm chuẩn năm trước.

>> Đã có điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2018

[VIDEO] Muôn kiểu “giết thời gian” của phụ huynh chờ con thi lớp 10

Từ đó, ông Mậu Minh nhận định nhìn chung do năm nay thí sinh tăng hơn 20.000 nên điểm chuẩn hầu hết các trường đều tăng từ 1 điểm trở lên. Qua phổ điểm vừa công bố thì trường tốp đầu có thể tăng 0,75 đến 1 điểm, trường khá tăng khoảng 0,75 đến 1 điểm, trường trung bình tăng từ 1 đến 1,25 điểm và trường tốp cuối tăng trên 1,5 điểm.
Bạn đọc có thể tham khảo bảng thống kê điểm thi và so sánh điểm thi dưới đây:

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm - ảnh 1

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm - ảnh 2

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm - ảnh 3

 Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm - ảnh 4

[VIDEO] Vừa chờ đón con thi lớp 10 vừa lo mưa lớn


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountHCM tăng trung bình 1 điểm

1 điểm Ngay

lớp 10 ông

lớp 10

điểm Ngay

các mức điểm

Minh nguyên

TP HCM) đã

THCS Trần
chuẩn năm
Trường THCS Trần

điểm chuẩn năm

tăng trung

với điểm
HCM) đã thống

HCM), đã thống kê và so sánh các mức điểm tương ứng với điểm chuẩn năm trước

trung bình

trung bình 1

10 TP HCM
ĐT TP HCM
HCM tăng

điểm tương ứng

tương ứng
điểm Ngay sau

và so sánh

chuẩn lớp 10
10 ông Trần

GD ĐT

Tin Ngày
điểm chuẩn lớp 10

Trần Văn

(Q 1

điểm chuẩn

điểm chuẩn lớp 10
10 TP

các mức

tuyển sinh lớp 10

thi lớp

Điểm chuẩn lớp 10 TP

1 điểm

ĐT TP

sánh các mức

Sở GD ĐT

TP HCM

sau khi

Trường THCS

ông Trần

Trần Mậu Minh
GD ĐT TP
TP HCM công
bình 1

nguyên Hiệu

Ơn (Q 1
với điểm chuẩn

THCS Trần Văn

TP HCM

điểm thi lớp
lớp 10 TP
khi Sở
Mậu Minh
so sánh
Trần Văn Ơn
Minh nguyên Hiệu
đã thống

mức điểm tương

Ơn (Q
chuẩn năm trước
bố điểm

HCM công

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP

nguyên Hiệu trưởng
ứng với điểm
Mậu Minh nguyên

HCM tăng trung

10 TP
Văn Ơn (Q

ông Trần Mậu

HCM công bố điểm thi lớp 10, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q

công bố điểm
điểm thi lớp 10

Điểm chuẩn

Trần Mậu

1 TP HCM)

điểm Điểm
thi lớp 10

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM tăng trung bình 1 điểm - Điểm Tin Ngày

Điểm chuẩn lớp
thống kê và
đã thống kê
tăng trung bình
1 điểm

khi Sở GD

điểm tương

kê và so

TP HCM)

bố điểm thi

bình 1

trung bình

lớp 10

HCM công bố

điểm thi lớp 10
Hiệu trưởng Trường
Ngay sau

trưởng Trường THCS

mức điểm
tăng trung
năm trước

Điểm Tin

sau khi Sở

Ngay sau khi

công bố

1, TP

Sở GD

Hiệu trưởng

TP HCM
sánh các
so sánh các
tuyển sinh 2018 tuyển sinh lớp 10
ứng với

chuẩn lớp

trưởng Trường

điểm thi

Văn Ơn

1 TP

lớp 10

chuẩn lớp

10 ông

tuyển sinh 2018
thống kê
bình 1 điểm

TP HCM tăng

HCM tăng

Điểm chuẩn

kê và
và so

HCM) đã

tương ứng với
(Q 1 TP
j
(0.05 giây)