Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

360

Dưới đây là lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam do VTV cung cấp. Thanh Niên cũng sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu tại VCK World Cup diễn ra tại Nga.

Lịch thi đấu VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14.6 đến ngày 15.7.2018. Chủ nhà Nga sẽ đá trận khai mạc gặp đội Saudi Arabia vào lúc 22 giờ ngày 14.6 theo giờ Việt Nam. (https://thethao.thanhnien.vn/lich-thi-dau/Worldcup-2018-1.html)
VTV sẽ có kế hoạch phát sóng kỳ World Cup 2018 trên 3 kênh sóng VTV2, VTV3 và VTV6 với toàn bộ 64 trận đấu. Thời gian phát sóng các trận đấu World Cup vào khung giờ từ 17 giờ đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam - ảnh 1

Bảo Nghi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountThanh Niên

sẽ tường

sẽ tường thuật

đấu tại VCK

tiếp và

đấu tại

trực tiếp

trực tiếp và

sóng World

thi đấu

Lịch thi đấu World Cup 2018

tiếp và phát

tất cả

trực tiếp

cả 64

theo giờ

Việt Nam

Việt Nam

phát sóng

giờ Việt

Nam do

tất cả 64

thi đấu trực

Lịch thi

diễn ra tại

ra tại Nga

giờ Việt

lịch thi

Nam Dưới

tiếp và phát

tiếp và

giờ Việt
World Cup 2018
trực tiếp

VTV cung cấp

tại Nga
Niên cũng

đấu trực

đây là lịch

VCK World Cup

tại VCK World

2018 theo giờ

trực tiếp
thi đấu
2018 theo giờ
cũng sẽ tường

Cup 2018 theo

theo giờ Việt

World Cup

Dưới đây là

tường thuật trực

đấu trực

trận đấu
VTV
Cup diễn

thuật trực tiếp

VTV
Điểm Tin
phát sóng

64 trận đấu

Cup 2018

Việt Nam
là lịch

phát sóng World

cấp Thanh Niên

Cup 2018

trận đấu tại

theo giờ

World Cup 2018

và phát

trực tiếp
đây là

theo giờ Việt

tiếp tất
Nam Dưới đây

giờ Việt Nam

theo giờ

World Cup

sóng World

World Cup

Cup 2018 theo

World Cup

và phát

VCK World
đấu trực tiếp

sóng World Cup

Thanh Niên cũng

Niên cũng sẽ

diễn ra

VTV cung

Dưới đây

tiếp và

đấu trực tiếp

và phát sóng
ra tại

Việt Nam Dưới

trực tiếp

Thanh Niên cũng sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu tại VCK World Cup diễn ra tại Nga

2018 theo

Tin Ngày

cả 64 trận
World Cup 2018
phát sóng

trực tiếp tất

tại VCK

2018 theo

Lịch thi đấu World Cup 2018

Nam do VTV

Lịch thi đấu
tường thuật

thi đấu

đấu trực
sóng World
Cup 2018
và phát

do VTV cung

Nam Điểm

và phát sóng

là lịch thi

64 trận

giờ Việt Nam

thuật trực

cấp Thanh

cung cấp Thanh

Việt Nam do

lịch thi đấu

phát sóng World

sóng World Cup
do VTV
cung cấp
tiếp tất cả

Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

Dưới đây là lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam do VTV cung cấp

World Cup diễn
trực tiếp và
World Cup 2018
thi đấu trực

cũng sẽ

Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam - Điểm Tin Ngày

2018 theo

Lịch thi

Cup diễn ra
j
(1.86 giây)