Bác đề xuất quy hoạch điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Bác đề xuất quy hoạch điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long

355

Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch vừa bác đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc xin xây dựng điểm dừng chân trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ngày 13.6, thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, trong đó nêu rõ không đồng ý với kế hoạch thực hiện dự án xây dựng một điểm dừng chân tại Vịnh Hạ Long của địa phương này, do khu vực vụng Cặp Táo, thuộc vùng lõi di sản vịnh Hạ Long, là khu vực thuộc vùng bảo vệ đặc biệt.
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tìm địa điểm phù hợp hơn để triển khai thực hiện dự án.
Trước đó, ngày 4.5, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Bộ Văn hoá - Thể Thao - Du lịch đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án điểm dừng chân tại vụng Cặp Táo trên vịnh Hạ Long.
Theo đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, điểm dừng chân trên vịnh Hạ Long được đầu tư hơn 24 tỉ đồng, do Công ty CP Đại Yên (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) làm chủ đầu tư, tổng diện tích sử dụng 20.000 m2, trong đó diện tích mặt nước hơn 8.000 m2 bao gồm nhà điều hành, khu biểu diễn hát dân gian, đánh bắt hải sản, khu trưng bày sản phẩm…
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, đơn vị này đã nhận được phản hồi từ Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch và đã thông tin tới chủ đầu tư.  


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvề việc

điểm dừng chân

xây dựng

dừng chân

Bác đề xuất quy hoạch điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long - Điểm Tin Ngày

đề xuất

của tỉnh Quảng

giới vịnh Hạ

vùng lõi vịnh
Hạ Long

Văn hoá

Bác đề

điểm dừng

Du lịch vừa bác đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc xin xây dựng điểm dừng chân trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

xin xây

Bác đề

vịnh Hạ
Long Điểm
đề xuất

Du lịch

trong vùng lõi

lõi vịnh
trong vùng

thiên nhiên

dừng chân trong

vịnh Hạ

xuất quy

hoá Thể

lịch vừa bác

trong vùng lõi
dựng điểm

Long Bộ Văn

Quảng Ninh

thế giới vịnh
Du lịch vừa
vùng lõi
chân trong
Tin Ngày

bác đề

Long Bộ

đề xuất của
vịnh Hạ Long
xuất của tỉnh
Quảng Ninh về

Bộ Văn hoá

xin xây dựng

Hạ Long Bộ

sản thiên nhiên

giới vịnh

vịnh Hạ Long

về việc xin

bác đề xuất

quy hoạch

hoá Thể thao

vùng lõi di sản

Thể thao Du

vịnh Hạ Long

vịnh Hạ

điểm dừng chân
điểm dừng chân

nhiên thế

Thể thao

Ninh về việc

hoạch điểm dừng

vùng lõi
vùng lõi di sản

Thể thao

lõi vịnh

dừng chân trong

vùng lõi Di
điểm dừng chân

nhiên thế giới

Di sản thiên

Văn hoá Thể

Hạ Long

lịch vừa
Bộ Văn hoá

trong vùng

vừa bác

thế giới

quy hoạch

hoạch điểm

điểm dừng

dừng chân

Bộ Văn
điểm dừng
của tỉnh
đề xuất quy
Bác đề xuất

lõi Di

hoạch điểm

thao Du lịch

vùng lõi

thao Du

tỉnh Quảng

tỉnh Quảng Ninh

quy hoạch điểm

đề xuất
vịnh Hạ Long

chân trong

Điểm Tin

thiên nhiên thế

Hạ Long

xuất quy

trong vùng

việc xin

Bác đề xuất quy hoạch điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long

chân trong

Ninh về

xuất của

dừng chân

lõi Di sản

lõi vịnh Hạ

chân trong vùng

vừa bác đề

xuất quy hoạch

xây dựng điểm

dựng điểm dừng
sản thiên

việc xin xây

Di sản

chân trong vùng

j
(0.04 giây)