Ôn thi trực tuyến THPT quốc gia môn sinh: Di truyền quần thể

Ôn thi trực tuyến THPT quốc gia môn sinh: Di truyền quần thể

497

Vào lúc 19 giờ tối 13.6, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề 10 của môn sinh học trong chương trình Hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2018.

Ở chuyên đề cuối của môn sinh học trong chương trình ôn thi, cô Bùi Thanh Thu, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) sẽ tập trung đi sâu vào các khái niệm và các công thức về đặc trưng di truyền của quần thể, quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối. Các dạng bài tập di truyền quần thể và các nhân tố ảnh hưởng tới di truyền quần thể.
Trong những chuyên đề trước, cô Thu đã tập trung vào ôn tập lý thuyết về Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cấp độ tế bào, Quy luật phân ly và mở rộng quy luật phân ly, phân ly độc lập, Quy luật liên kết gen và hoán vị gen, Bài tập liên kết gen và hoán vị gen...
Học sinh xem tại kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.
Học sinh có thể tham khảo lịch phát sóng dưới đây để tiện theo dõi các bài giảng:

Ôn thi trực tuyến THPT quốc gia môn sinh: Di truyền quần thể - ảnh 1


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountÔn thi trực

truyền quần

trực tuyến THPT

môn sinh học

gia năm 2018

quốc gia môn

trong chương trình
trình Hướng

gia môn

Thanh Niên phát

dẫn ôn

THPT quốc gia

Niên phát sóng
Hướng dẫn ôn
19 giờ

Di truyền quần

trình Hướng dẫn

thể Điểm

lúc 19 giờ

truyền quần thể

sinh: Di

môn sinh học tuyển sinh 2018
THPT quốc

Niên phát

6 Báo Thanh

đề 10 của

Ôn thi trực tuyến THPT quốc gia môn sinh: Di truyền quần thể

chương trình Hướng

môn sinh học

Báo Thanh Niên

THPT quốc gia

tuyến THPT
Thanh Niên

Hướng dẫn

thi trực tuyến
gia năm
chuyên đề 10
sinh học trong

phát sóng chuyên

6, Báo Thanh Niên phát sóng chuyên đề 10 của môn sinh học trong chương trình Hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2018

ôn thi THPT quốc gia

năm 2018

giờ tối

Ôn thi trực tuyến THPT quốc gia môn sinh: Di truyền quần thể - Điểm Tin Ngày

tuyển sinh 2018

quần thể

Vào lúc
thi THPT

Vào lúc 19 giờ tối 13

THPT quốc
13 6
dẫn ôn thi

lúc 19

của môn
Di truyền
phát sóng
sóng chuyên đề

trong chương

môn sinh: Di

gia môn sinh:

thi trực

13 6 Báo
quần thể
Điểm Tin

tuyến THPT

sinh học

Ôn thi

học trong

THPT quốc
ôn thi THPT

thi trực

quốc gia
giờ tối 13
tối 13 6

môn sinh:

trực tuyến

10 của
quần thể Vào

môn sinh:

học trong chương
quốc gia
10 của môn

gia môn

thể Vào lúc

19 giờ tối

ôn thi

thể Vào

sinh: Di
sinh: Di truyền

trực tuyến

chương trình
ôn thi THPT quốc gia
Ôn thi
môn sinh
Tin Ngày
tối 13

Báo Thanh

sóng chuyên

đề 10

thi THPT quốc
tuyến THPT quốc

Di truyền

quốc gia năm
Vào lúc 19
quốc gia

chuyên đề

truyền quần

6 Báo

của môn sinh
j
(0.03 giây)