Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

342

Thượng tướng Tô Lâm khẳng định việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản Nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử chính phủ, sáng 13.6, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự - ảnh 1

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận liên quan đến các vụ gây rối ở Bình Thuận mới đây, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản Nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành đề cao cảnh giác, sẵn sàng lực lượng xử lý nghiêm các đối tượng manh động, có những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tránh bị lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.
Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về đảm bảo tình hình trật tự an ninh trên địa bàn Ảnh: Chinhphu.vn


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountviệc với Bình

Lâm làm việc

Nhà nước

Lâm khẳng định
hoại tài

Thuận về

trật tự
định việc các
tướng Tô Lâm

bảo an

đảm bảo an

nghiêm trọng gây

tấn công

tự Thượng

Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự - Điểm Tin Ngày

đối tượng

mất trật tự

trật tự trị
công lực
bảo an ninh
sức nghiêm trọng

Tô Lâm khẳng

gây rối ở Bình Thuận
tự trị

sản Nhà nước

qua ở Bình

động phá hoại

ngày vừa
bảo an

kích động phá

là hết

lượng chức
chức năng

qua ở

Điểm Tin

định việc

hoại tài sản

ninh trật

gây mất

khẳng định việc

an ninh

trọng gây

an ninh trật

tướng Tô

tự trị an

Thuận về

Bình Thuận là

làm việc

Tô Lâm làm

nước tấn

Bình Thuận

về đảm

Lâm làm

tự Điểm

Bình Thuận về

những ngày

trị an

lực lượng chức

Bình Thuận
Tô Lâm
chức năng trong

phá hoại tài

vừa qua
hết sức nghiêm

ninh trật tự

công lực lượng
sức nghiêm
Thuận là hết

Thượng tướng

Bình Thuận

Thượng tướng Tô Lâm khẳng định việc các đối tượng kích động, phá hoại tài sản Nhà nước, tấn công lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an

Tin Ngày
đảm bảo
Lâm làm
năng trong
lượng chức năng
về đảm
tướng Tô
các đối

Thượng tướng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

việc với

tài sản
là hết sức
tài sản Nhà
Bình Thuận gây rối ở Bình Thuận

trật tự Thượng

với Bình

kích động

tượng kích
Thượng tướng Tô
đảm bảo

Nhà nước tấn

trong những
Thuận là

Tô Lâm

việc với

Thuận về đảm

trọng gây mất

tấn công lực

trong những ngày

tướng Tô Lâm

phá hoại
Bộ trưởng Bộ Công an

nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Tô
Lâm khẳng
trật tự

các đối tượng

Bình Thuận
làm việc với

làm việc

thượng tướng Tô Lâm
việc các đối
sản Nhà
ninh trật

tướng Tô

ngày vừa qua

Tô Lâm

mất trật

với Bình

trật tự

đối tượng kích

hết sức

tượng kích động

động phá

khẳng định

với Bình Thuận

tự Thượng tướng
Thượng tướng
ở Bình

an ninh

thượng tướng Tô Lâm
nước tấn công

việc các

Thượng tướng

gây mất trật

năng trong những

lực lượng

vừa qua ở

những ngày vừa

ở Bình Thuận

về đảm bảo
j
(0.02 giây)