Giúp đỡ, đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho hơn 400 phạm nhân

Giúp đỡ, đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho hơn 400 phạm nhân

16-05-2018 18:22
5

Trong giai đoạn 2015 - 2017, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các trại giam đặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho hơn 400 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.


Create AccountLog In Your Accountđiểm tin tin mới nhất Hoạt động Đoàn-Hội đọc tin
văn hóa giải
thao văn
điểm tin

Đoàn Hội Thanh

Tin Ngày

Điểm Tin
giải trí
dục thể
xem báo giáo dục
Nam gồm kinh
động Đoàn

hợp tin tức

xã hội
Thanh Niên

Hoạt động Đoàn-Hội - Thanh Niên - Điểm Tin Ngày

giới giáo dục
Nam gồm
xem tin
tin tức
trị xã hội
chính trị
Niên Điểm
Việt Nam
tin tức
Đoàn Hội
hội thế giới

tin ngày Tổng

tin tức văn hóa

kinh tế chính

công nghệ

giới giáo

Hoạt động Đoàn-Hội

xã hội thế

tin trong ngày

kinh tế

công nghệ

chính trị

Điểm tin ngày

dục thể thao

thế giới

Tổng hợp

báo điện tử
trị xã
thể thao
ngày Tổng hợp
báo điện tử tin trong ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ngày Tổng

đọc báo

chính trị xã

Niên Điểm
công nghệ

Hoạt động

hội thế

Điểm tin

tế chính

Đoàn Hội
thế giới tìm kiếm thể thao xem tin
giáo dục

Hội Thanh

gồm kinh

Hoạt động Đoàn

thế giới

thể thao văn

động Đoàn Hội

động Đoàn

Thanh Niên

giáo dục thể

giải trí công
xem báo tin nhanh báo chí

hóa giải trí

gồm kinh tế

Hội Thanh Niên

Thanh Niên
xã hội
đọc báo

Tổng hợp tin

tế chính trị

xã hội

giải trí

tin tức Việt

thế giới giáo

văn hóa

giáo dục

hợp tin

tức Việt Nam
Thanh Niên Điểm
tìm kiếm văn hóa

trí công

Hoạt động Đoàn-Hội, Thanh Niên, Điểm tin ngày

đọc tin kinh tế Thanh Niên

tức Việt

kinh tế
thể thao
báo chí
Việt Nam gồm
chính trị
Niên Điểm tin

trí công nghệ

hóa giải

Hội Thanh

thao văn hóa

tin nhanh giải trí

tin ngày

Hoạt động
tin mới nhấtj
(0.13 giây)