Giúp đỡ, đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho hơn 400 phạm nhân

Giúp đỡ, đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho hơn 400 phạm nhân

16-05-2018 18:22
3

Trong giai đoạn 2015 - 2017, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các trại giam đặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho hơn 400 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.


Create AccountLog In Your Accountbáo điện tử tin nhanh

Đoàn Hội

tế chính trị

trí công nghệ

xã hội
điểm tin

Thanh Niên Điểm

xã hội

chính trị

hợp tin tức

thao văn

giáo dục

hội thế

đọc tin giải trí
tin ngày Tổng
Thanh Niên
hóa giải trí

Tin Ngày

tin tức thế giới
kinh tế

giới giáo

Điểm tin ngày

đọc báo
Hội Thanh
Điểm Tin
báo điện tử xã hội
Thanh Niên

tin ngày

giáo dục thể
thể thao

tin tức

tin tức Việt
văn hóa

động Đoàn Hội

thế giới
trị xã hội
tìm kiếm tin nhanh tin trong ngày

Hội Thanh

Thanh Niên
Nam gồm
Đoàn Hội
tin trong ngày

thể thao

tin mới nhất
động Đoàn
gồm kinh

ngày Tổng

trí công

tức Việt Nam
Hội Thanh Niên
điểm tin thể thao
Niên Điểm tin
giới giáo dục
hóa giải

thể thao văn

giải trí công

chính trị

gồm kinh tế

xã hội thế

chính trị tin tức
Đoàn Hội Thanh

Điểm tin

báo chí đọc báo kinh tế văn hóa

hội thế giới

ngày Tổng hợp
tin mới nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hợp tin

Tổng hợp

thao văn hóa

Việt Nam
Hoạt động
công nghệ
dục thể
Hoạt động Đoàn-Hội

Hoạt động Đoàn-Hội - Thanh Niên - Điểm Tin Ngày

kinh tế chính

văn hóa giải
văn hóa
báo chí
dục thể thao
xem báo đọc tin

chính trị xã

Hoạt động
trị xã

Hoạt động Đoàn-Hội, Thanh Niên, Điểm tin ngày

Tổng hợp tin

xem tin

thế giới

công nghệ Hoạt động Đoàn-Hội

tức Việt

giải trí tìm kiếm

Hoạt động Đoàn

Việt Nam gồm

Niên Điểm

xem tin

động Đoàn

giải trí
công nghệ
tế chính
Nam gồm kinh
xem báo
Niên Điểm

thế giới giáo

kinh tế

Thanh Niên

giáo dục giáo dụcj
(0.01 giây)