3 xe máy bị tạm giữ ‘biến mất’ ở Đội CSGT Cát Lái, có được bồi thường?

3 xe máy bị tạm giữ ‘biến mất’ ở Đội CSGT Cát Lái, có được bồi thường?

23-05-2018 12:15
9

3 xe máy (hiệu Vision, Wave và Exciter) là xe vi phạm đang bị tạm giữ tại Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) bị trộm mất. Vậy người vi phạm bị mất xe sẽ được bồi thường?


Create AccountLog In Your Accounttin tức
tin mới nhất xem báo Thanh Niên

thể thao văn

Điểm Tin

kinh tế
công nghệ thể thao

dục thể

Dân sinh tìm kiếm

hội thế

điểm tin
tức Việt Nam
Tổng hợp
giải trí

thể thao

đọc báo tin tức kinh tế chính trị

thế giới giáo

đọc tin
ngày Tổng

tin ngày

thao văn

thế giới

Dân sinh - Thanh Niên - Điểm Tin Ngày

giới giáo

tin trong ngày

dục thể thao

Niên Điểm

Dân sinh, Thanh Niên, Điểm tin ngày

trị xã

Tổng hợp tin

giáo dục chính trị xem tin
Tin Ngày
ngày Tổng hợp

trị xã hội

Thanh Niên
báo chí xem báo giải trí

Dân sinh

tin nhanh

hợp tin

tức Việt

gồm kinh tế

sinh Thanh

sinh Thanh Niên

tin ngày Tổng

văn hóa

thế giới
giáo dục
Dân sinh Thanh
Dân sinh xem tin văn hóa báo điện tử giáo dục

Thanh Niên Điểm

Niên Điểm tin
công nghệ

Nam gồm kinh

đọc tin
giới giáo dục
hóa giải trí

thao văn hóa

giải trí
chính trị
xã hội thế
tin mới nhất
Niên Điểm
sinh Thanh

kinh tế chính

tin nhanh
Việt Nam
tìm kiếm

Thanh Niên

hóa giải

Nam gồm

tế chính
tin trong ngày

hội thế giới

tin tức

giải trí công

chính trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí
Việt Nam gồm
báo điện tử kinh tế

tin tức Việt

xã hội đọc báo
gồm kinh
điểm tin xã hội

Điểm tin

thể thao
xã hội

trí công nghệ

công nghệ

hợp tin tức
Thanh Niên
Dân sinh

giáo dục thể

văn hóa
trí công
thế giới

tế chính trị

văn hóa giải

Điểm tin ngày

j
(0.01 giây)