Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng hồi hộp đến ngất xỉu khi con sút luân lưu

Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng hồi hộp đến ngất xỉu khi con sút luân lưu

21-01-2018 17:48
6

Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng ngất xỉu, còn bố của cầu thủ này như thấy tim mình thắt lại khi con trai là người sút quả luân lưu quyết định, giúp U.23 Việt Nam viết nên câu chuyện cổ tích.


Create AccountLog In Your Accountxem tin Thanh Niên
Việt Nam Thanh

thế giới giáo

Niên Điểm

giáo dục
giải trí
Tổng hợp tin
dục thể thao
văn hóa
Việt Nam gồm
trí công nghệ

Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam - Thanh Niên - Điểm Tin Ngày

tin ngày Tổng

hóa giải trí

ngày Tổng hợp

thế giới

giải trí công
báo chí

công nghệ

trí công

chính trị

Nam gồm kinh

thể thao

tế chính

giáo dục

thao văn hóa

kinh tế

hội thế giới

Nam Thanh
tìm kiếm
thể thao văn

tế chính trị

điểm tin

giáo dục thể

đá Việt

Điểm tin

xã hội

văn hóa
thể thao
tức Việt
tin trong ngày
Nam Thanh
Nam Thanh Niên
tìm kiếm đọc báo báo chí đọc tin công nghệ

Điểm Tin

giới giáo

hóa giải

xã hội thế
giáo dục
đá Việt Nam
thể thao đọc tin
kinh tế chính
tin mới nhất thế giới

Tin Ngày

Điểm tin ngày
công nghệ xem tin

trị xã hội

đá Việt

Nam gồm
chính trị thế giới

văn hóa giải

hợp tin tức
tin tức
Việt Nam
giới giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa

tin tức Việt

xã hội
Thanh Niên Điểm
chính trị xã
Tổng hợp
tin trong ngày Bóng đá Việt Nam điểm tin

Bóng đá

Việt Nam

Thanh Niên

Thanh Niên

hội thế

Bóng đá Việt Nam, Thanh Niên, Điểm tin ngày

Việt Nam
giải trí báo điện tử
kinh tế

tức Việt Nam

thao văn
tin nhanh

gồm kinh

tin tức
Niên Điểm
kinh tế xã hội
Thanh Niên

gồm kinh tế

hợp tin
báo điện tử giải trí tin nhanh đọc báo
Niên Điểm tin
chính trị

dục thể

Bóng đá
Bóng đá Việt Nam tin mới nhất

trị xã

xem báo
ngày Tổng
xem báo

tin ngày

tin tức

j
(0.02 giây)