Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

03-11-2017 00:00
2

Như người nghe thông thường, cảm xúc mạnh mẽ nhất của Nhung là lúc cô nghe và duyệt tác phẩm của chính cô, chứ không nằm ở quá trình sáng tác.


Create AccountLog In Your Accountdục thể
thế giới

Có một thế giới ngầm nhạc Việt - Phụ Nữ - Điểm Tin Ngày

báo điện tử đọc báo giáo dục tin nhanh đọc báo
Việt Phụ

Có một thế giới ngầm nhạc Việt, Phụ Nữ, Điểm tin ngày

kinh tế kinh tế

dục thể thao

Điểm tin ngày
giới ngầm

xã hội

tế chính trị

hợp tin

Phụ Nữ Điểm

hội thế

tức Việt

trí công

Tin Ngày
thế giới
tìm kiếm
Có một

Tổng hợp tin

ngầm nhạc Việt

điểm tin

giới ngầm nhạc

văn hóa
ngầm nhạc
Phụ Nữ

Điểm tin

thể thao văn

tin mới nhất
thao văn

Nữ Điểm

thể thao
Có một
Có một thế giới ngầm nhạc Việt

thế giới ngầm

xem báo
trí công nghệ
thể thao xem tin

ngày Tổng

đọc tin

trị xã

giải trí công

báo chí

Có một thế

thế giới
thể thao văn hóa
hóa giải

trị xã hội

Việt Nam gồm

thế giới

văn hóa giải

một thế giới
giải trí

nhạc Việt

ngầm nhạc

gồm kinh
đọc tin công nghệ chính trị
Điểm Tin

chính trị xã

Phụ Nữ

chính trị

nhạc Việt Phụ

tế chính

tin tức

Việt Phụ Nữ

giới ngầm

giải trí

thế giới

ngày Tổng hợp

một thế

kinh tế chính

công nghệ

giáo dục thể

tin tức tin trong ngày
tin tức Việt
kinh tế

Nữ Điểm tin

Phụ Nữ

giáo dục

Nam gồm kinh
chính trị báo điện tử tin mới nhất
hợp tin tức
giải trí tin tức báo chí

gồm kinh tế

thế giới giáo
Có một thế giới ngầm nhạc Việt xem tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin ngày

hóa giải trí

tức Việt Nam

công nghệ

văn hóa

Nam gồm
nhạc Việt
Việt Nam

giới giáo

thao văn hóa
tìm kiếm
Nữ Điểm

Tổng hợp

xã hội thế

tin nhanh điểm tin xã hội
Việt Phụ

một thế

xã hội

giới giáo dục

tin trong ngày xem báo giáo dục
Phụ Nữ
tin ngày Tổng

hội thế giới

j
(0.01 giây)