Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

03-11-2017 00:00
2

Như người nghe thông thường, cảm xúc mạnh mẽ nhất của Nhung là lúc cô nghe và duyệt tác phẩm của chính cô, chứ không nằm ở quá trình sáng tác.


Create AccountLog In Your Accountthế giới đọc tin báo điện tử

Việt Nam gồm

thế giới

một thế

ngầm nhạc

Có một
giới giáo dục
báo chí

nhạc Việt Phụ

giới ngầm

xã hội

Điểm tin ngày

Phụ Nữ

thể thao
chính trị giáo dục

Phụ Nữ

hội thế giới
xã hội

Có một thế giới ngầm nhạc Việt, Phụ Nữ, Điểm tin ngày

thao văn hóa

ngầm nhạc Việt

Phụ Nữ
Việt Phụ Nữ
tin trong ngày

công nghệ

tin mới nhất
nhạc Việt

Nam gồm kinh

báo điện tử
một thế giới

tế chính

tức Việt

giới giáo

Có một thế

dục thể thao
kinh tế
văn hóa

trí công nghệ

gồm kinh tế
giáo dục

thế giới

giải trí

Nữ Điểm

Việt Phụ

báo chí

một thế

Có một thế giới ngầm nhạc Việt - Phụ Nữ - Điểm Tin Ngày

tin nhanh

ngầm nhạc

điểm tin Có một thế giới ngầm nhạc Việt kinh tế

Việt Phụ

trí công

văn hóa

thể thao văn

tìm kiếm

hợp tin

Tổng hợp tin

giới ngầm

xã hội thế

nhạc Việt

giáo dục
trị xã
Nam gồm
tin ngày Tổng
giáo dục thể

Nữ Điểm

Phụ Nữ

chính trị xã

thế giới ngầm
văn hóa giải
điểm tin văn hóa tìm kiếm
tin tức Việt

thế giới giáo

thể thao

Tin Ngày

xem tin thế giới

kinh tế chính

chính trị

tin nhanh kinh tế
giới ngầm nhạc

giải trí công

tin ngày
Phụ Nữ Điểm
xã hội

thao văn

Tổng hợp

hợp tin tức

trị xã hội

gồm kinh

Có một

tin tức giải trí
ngày Tổng hợp
hóa giải trí
tin trong ngày
Nữ Điểm tin
thể thao công nghệ
Điểm tin
đọc báo giải trí

tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị
Việt Nam
tin tức
hội thế
xem báo
hóa giải

ngày Tổng

đọc báo xem tin tin mới nhất

dục thể

thế giới

đọc tin xem báo
tức Việt Nam
Có một thế giới ngầm nhạc Việt công nghệ
tế chính trị
Điểm Tin
j
(0.03 giây)