Phạm Duy và kỷ vật 'Nghìn trùng xa cách'

Phạm Duy và kỷ vật 'Nghìn trùng xa cách'

17-11-2017 00:00
5

Một trong những yếu tố tạo thành 'doping' để Phạm Duy thăng hoa chính là những người đẹp. Có một giai nhân đã làm tặng ông ngót 300 bài thơ trong suốt hơn 10 năm.


Create AccountLog In Your Accounttin tức

giới giáo

thế giới giáo
xã hội
thể thao
nghệ sĩ Phụ

giải trí

gồm kinh
tin trong ngày

Tin Ngày

Tổng hợp tin

Chuyện tình nghệ

kinh tế
tức Việt Nam

kinh tế

hóa giải
tình nghệ
Chuyện tình nghệ sĩ

sĩ Phụ Nữ

thể thao văn

chính trị

tình nghệ sĩ

Nữ Điểm

tế chính

đọc báo điểm tin

hội thế

báo chí

Nam gồm kinh

dục thể

công nghệ
chính trị xã
xã hội tin nhanh

trí công nghệ

tức Việt
giải trí
Tổng hợp

ngày Tổng hợp

Điểm Tin
kinh tế chính
tin mới nhất xem tin tin mới nhất kinh tế
hợp tin
gồm kinh tế
thế giới

chính trị

Phụ Nữ

giới giáo dục

sĩ Phụ
giải trí công

trí công

giáo dục thể

đọc tin

thể thao

xem tin đọc báo
dục thể thao
tìm kiếm tìm kiếm

tin ngày Tổng

Phụ Nữ

giáo dục
xem báo văn hóa thể thao chính trị công nghệ Phụ Nữ
Nam gồm
xem báo văn hóa giáo dục

văn hóa giải

hội thế giới
thế giới

xã hội thế

thao văn

nghệ sĩ
đọc tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Chuyện tình nghệ sĩ - Phụ Nữ - Điểm Tin Ngày

Chuyện tình

Phụ Nữ
tin tức

tin tức Việt

giáo dục

tình nghệ

ngày Tổng

nghệ sĩ

Phụ Nữ Điểm

tin trong ngày giải trí
tế chính trị
Chuyện tình nghệ sĩ
hợp tin tức
tin nhanh

hóa giải trí

báo điện tử

Chuyện tình nghệ sĩ, Phụ Nữ, Điểm tin ngày

trị xã

tin tức
Chuyện tình
Việt Nam

sĩ Phụ

văn hóa
thao văn hóa
xã hội
Điểm tin ngày

Điểm tin

tin ngày
báo điện tử

Nữ Điểm

Việt Nam gồm

công nghệ

báo chí

Nữ Điểm tin

điểm tin

trị xã hội

thế giới

j
(0.01 giây)