Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

22-07-2017 12:17
30

(PLO)- Clip cho thấy một bãi rác “khủng” tràn xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt con suối.


Create AccountLog In Your Accountgồm kinh tế

tin ngày

chính trị
Môi trường

thế giới

tế chính trị

Tổng hợp tin

giáo dục
chính trị xã

giáo dục thể

công nghệ

ngày Tổng

Pháp Luật

hợp tin tức

dục thể thao

tin nhanh thể thao
ngày Tổng hợp
dục thể
Điểm tin
đọc báo

Pháp Luật

Luật Điểm

Nam gồm kinh

văn hóa giải trí
trí công

Điểm Tin

thế giới

thao văn

giải trí chính trị
thao văn hóa
xã hội đọc tin kinh tế

Việt Nam

thế giới giáo

trị xã hội

công nghệ
xã hội thế
tin nhanh

tin ngày Tổng

giới giáo dục

tế chính

đọc báo

Nam gồm

hội thế

văn hóa
xã hội
tức Việt
công nghệ
trị xã

hóa giải trí

điểm tin xem tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin trong ngày

Việt Nam gồm

trường Pháp

giáo dục thế giới
chính trị
báo điện tử
giới giáo

Môi trường, Pháp Luật, Điểm tin ngày

tin mới nhất tìm kiếm
văn hóa giải

thể thao

xã hội
Pháp Luật Điểm
Tin Ngày

Môi trường - Pháp Luật - Điểm Tin Ngày

xem báo Pháp Luật tin tức Môi trường tin trong ngày

gồm kinh

trường Pháp

giải trí công

điểm tin

thể thao văn

Luật Điểm tin

tìm kiếm báo chí đọc tin
Môi trường

Điểm tin ngày

trí công nghệ
Luật Điểm
kinh tế báo chí thể thao

tin tức Việt

Pháp Luật
tức Việt Nam
xem tin
giải trí
tin mới nhất

hội thế giới

kinh tế chính

tin tức
hóa giải

Tổng hợp

báo điện tử
Môi trường Pháp
Môi trường

trường Pháp Luật

kinh tế

giáo dục

văn hóa

hợp tin

xem báo tin tứcj
(0.37 giây)