Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

22-07-2017 12:17
25

(PLO)- Clip cho thấy một bãi rác “khủng” tràn xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt con suối.


Create AccountLog In Your AccountLuật Điểm tin
giới giáo dục
tin tức
văn hóa
giáo dục
giáo dục
tin tức Việt
Việt Nam
xã hội điểm tin

tin ngày Tổng

xã hội đọc tin
tin tức

gồm kinh

tức Việt
chính trị

Tổng hợp tin

tin tức

kinh tế chính

Pháp Luật
Điểm Tin

tế chính trị

công nghệ

trị xã hội
báo chí tin nhanh

tế chính

điểm tin

dục thể

tức Việt Nam
Môi trường
Điểm tin
Môi trường Pháp

giải trí

tin nhanh thế giới

ngày Tổng hợp

Luật Điểm

chính trị xã

hóa giải

Tin Ngày
xã hội
thể thao

hội thế giới

tìm kiếm Môi trường tin mới nhất đọc báo xem tin tin trong ngày Môi trường công nghệ báo điện tử chính trị

hội thế

thế giới giáo

Môi trường

trường Pháp Luật

trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tìm kiếm

ngày Tổng

báo điện tử

Môi trường - Pháp Luật - Điểm Tin Ngày

xem báo

thế giới

kinh tế thể thao
Luật Điểm
giới giáo
tin trong ngày

Điểm tin ngày

văn hóa
kinh tế

Pháp Luật Điểm

Pháp Luật

Nam gồm kinh
giải trí giải trí

Môi trường, Pháp Luật, Điểm tin ngày

xem báo
văn hóa giải

trí công

trường Pháp

chính trị

trí công nghệ

gồm kinh tế
trường Pháp
đọc báo
hợp tin
thao văn
công nghệ
tin ngày

Nam gồm

văn hóa
Tổng hợp

thể thao

giáo dục đọc tin
hợp tin tức
thao văn hóa

dục thể thao

Pháp Luật

thế giới

hóa giải trí

thể thao văn

xem tin Pháp Luật kinh tế

giải trí công

giáo dục thể

tin mới nhất

xã hội thế

báo chí

Việt Nam gồm

j
(0.01 giây)