Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

10-03-2018 18:08
5

Hãy học giỏi để đăng ký song ngành, đó là câu trả lời của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.


Create AccountLog In Your Accountngành Điểm Tin
xã hội
xã hội thế
ngày Tổng
Tổng hợp tin
Điểm tin
Tin Điểm tin

tin ngày

tìm kiếm
tuyển chọn
giáo dục
hóa giải trí
xem báo tin nhanh

chính trị xã

văn hóa
hội thế
Tổng hợp
đọc báo
Tin Ngày
báo điện tử báo chí

thao văn hóa

kinh tế

thể thao

dục thể thao
giáo dục

giới giáo

chọn ngành
tuyển chọn ngành
Điểm Tin
thể thao báo điện tử

Xét tuyển

Tin Điểm
điểm tin thế giới đọc báo

Việt Nam

trị xã

ngày Tổng hợp
giải trí công
ngành Điểm
chính trị
hóa giải
Điểm Tin Điểm
tế chính
tin trong ngày

tin ngày Tổng

tuyển chọn

chính trị
giáo dục thể
tức Việt Nam
thao văn
công nghệ

công nghệ

kinh tế
Điểm tin ngày
đọc tin thế giới

kinh tế chính

tin tức Việt
xem tin

Điểm Tin

văn hóa

Điểm Tin

Xét tuyển chọn ngành
hội thế giới

chọn ngành

tin mới nhất
Xét tuyển chọn
giải trí tin mới nhất

trí công nghệ

hợp tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Xét tuyển chọn ngành đọc tin xã hội

Xét tuyển chọn ngành, Điểm Tin, Điểm tin ngày

giải trí giáo dục

giải trí

Xét tuyển chọn ngành - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

báo chí

trị xã hội

dục thể

thế giới giáo

Điểm Tin
trí công
tìm kiếm Điểm Tin
gồm kinh

văn hóa giải

thể thao văn
tế chính trị
ngành Điểm
Nam gồm kinh
thế giới

kinh tế

tin tức

gồm kinh tế

Tin Điểm

thể thao văn hóa
hợp tin
tin tức xem tin công nghệ
chọn ngành Điểm
Việt Nam gồm
xã hội
điểm tin xem báo

giới giáo dục

tin tức

tin nhanh tin trong ngày chính trị
Xét tuyển

tức Việt

Nam gồm
j
(0.01 giây)