Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

10-03-2018 18:08
5

Hãy học giỏi để đăng ký song ngành, đó là câu trả lời của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.


Create AccountLog In Your Accountxem tin

hội thế

tin tức
tin ngày Tổng
tức Việt Nam
kinh tế

giáo dục

báo chí điểm tin
trị xã

Việt Nam

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Xét tuyển
thể thao

thể thao văn

Điểm Tin
hóa giải trí
trị xã hội

Xét tuyển

tin trong ngày tìm kiếm báo chí

giải trí công

hóa giải

đọc báo chính trị

giải trí

Tổng hợp

báo điện tử đọc tin

ngày Tổng

Việt Nam gồm

ngành Điểm

thao văn
thao văn hóa

tế chính trị

Điểm Tin

giáo dục
tức Việt
giải trí

gồm kinh

kinh tế
Nam gồm

văn hóa

tin mới nhất

Tin Điểm

thể thao

thế giới

dục thể

thế giới

Xét tuyển chọn ngành, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin tức Việt

thế giới giáo

chọn ngành

chọn ngành

tin tức Xét tuyển chọn ngành

tế chính

tuyển chọn

tin ngày

Điểm tin ngày

giải trí xem báo

Nam gồm kinh

xã hội

tuyển chọn
kinh tế chính

thế giới

kinh tế
trí công nghệ

Điểm Tin

Xét tuyển chọn ngành tin trong ngày

Điểm tin

công nghệ
giới giáo dục
ngành Điểm Tin
điểm tin

văn hóa giải

Tin Điểm

Điểm Tin

xã hội thế

Xét tuyển chọn

chính trị

công nghệ

ngày Tổng hợp

tuyển chọn ngành

chọn ngành Điểm

gồm kinh tế
Tin Ngày
Tổng hợp tin
xem tin
công nghệ
Tin Điểm tin

Xét tuyển chọn ngành - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

thể thao đọc báo văn hóa

giới giáo

báo điện tử xem báo xã hội
dục thể thao
văn hóa

hội thế giới

hợp tin
tin tức
hợp tin tức
xã hội

Điểm Tin

chính trị xã

giáo dục thể

trí công

đọc tin giáo dục tin nhanh tin mới nhất
Điểm Tin Điểm
tìm kiếm chính trị tin nhanh
ngành Điểm
j
(0.03 giây)