Chây ì nợ bảo hiểm xã hội

Chây ì nợ bảo hiểm xã hội

24-12-2017 07:00
7

Các doanh nghiệp, đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đã lên đến hơn chục ngàn tỉ đồng.


Create AccountLog In Your AccountViệt Nam gồm

Tổng hợp tin
kinh tế

thế giới giáo

tế chính

hóa giải

Nam Điểm Tin

công nghệ

dục thể

hóa giải trí

giải trí

tin nhanh

Việt Nam, Điểm Tin, Điểm tin ngày

thể thao

điểm tin báo chí tin nhanh

thao văn

Tin Điểm tin

Việt Nam
Nam gồm

giới giáo dục

Việt Nam - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

xem tin

văn hóa giải

Việt Nam Điểm

thao văn hóa

tìm kiếm
Điểm Tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị
văn hóa
giải trí
hội thế giới

Tin Điểm

xem báo đọc tin
tin tức

trí công

dục thể thao

trị xã

tin tức giải trí
kinh tế chính

Nam Điểm

Điểm Tin Điểm

điểm tin Điểm Tin

tin ngày Tổng

văn hóa

tin tức Việt

tức Việt
văn hóa thế giới thể thao
giáo dục thể
trí công nghệ

Việt Nam

giới giáo
báo điện tử

xã hội

Việt Nam

Điểm Tin

tìm kiếm
Tin Ngày
chính trị

hội thế

tế chính trị

trị xã hội
xã hội giáo dục thể thao Điểm Tin tin tức

Tổng hợp

Nam gồm kinh

đọc tin tin trong ngày báo điện tử
Điểm tin ngày

công nghệ

Tin Điểm

Việt Nam

xem báo tin mới nhất công nghệ giáo dục

hợp tin

xã hội

kinh tế

chính trị xã

Việt Nam

đọc báo
gồm kinh
báo chí

giáo dục

Nam Điểm

thể thao văn

xã hội thế
tức Việt Nam
đọc báo xem tin tin trong ngày

thế giới

chính trị

Điểm Tin

tin ngày

ngày Tổng hợp

giải trí công

gồm kinh tế
hợp tin tức

ngày Tổng

Điểm tin

tin mới nhất kinh tế thế giớij
(0.03 giây)