Chây ì nợ bảo hiểm xã hội

Chây ì nợ bảo hiểm xã hội

24-12-2017 07:00
6

Các doanh nghiệp, đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đã lên đến hơn chục ngàn tỉ đồng.


Create AccountLog In Your Accountthể thao
Việt Nam Điểm
xem tin báo điện tử

giáo dục thể

tức Việt
Việt Nam gồm
tin mới nhất

Điểm Tin

kinh tế chính

xem tin
dục thể
Việt Nam
hóa giải

trí công nghệ

tìm kiếm
Tổng hợp tin

Nam Điểm

chính trị xã

thế giới
trị xã hội
xã hội

Điểm Tin

báo chí văn hóa

tế chính trị

chính trị
Tổng hợp
gồm kinh tế
Điểm Tin Điểm
văn hóa giải
tìm kiếm

tế chính

tin tức

thế giới

tin tức

kinh tế

xem báo kinh tế báo điện tử giải trí

xã hội

giới giáo dục
giáo dục
giải trí

Việt Nam - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

chính trị báo chí
hội thế
tin tức Việt
Điểm tin ngày
đọc báo
Nam Điểm Tin
Tin Điểm tin

tức Việt Nam

Điểm Tin
thao văn hóa
giáo dục
Nam gồm
hội thế giới
thế giới giáo
giáo dục công nghệ tin nhanh
ngày Tổng

chính trị

thể thao xem báo Việt Nam

Nam gồm kinh

Việt Nam

Điểm tin

công nghệ
giải trí
Việt Nam
ngày Tổng hợp

thể thao

đọc tin đọc báo điểm tin
hợp tin

Tin Điểm

hóa giải trí

hợp tin tức

giới giáo

xã hội thế
tin nhanh

công nghệ

gồm kinh

Việt Nam, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin tức
giải trí công
Nam Điểm
điểm tin văn hóa

thể thao văn

tin trong ngày

thao văn

thế giới
văn hóa
đọc tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm Tin
trí công
Tin Ngày
xã hội

tin ngày Tổng

dục thể thao

trị xã

Tin Điểm
Việt Nam
Điểm Tin tin mới nhất
tin ngày
kinh tế tin trong ngàyj
(0.01 giây)