Quen mắt quen tay!

Quen mắt quen tay!

18-11-2015 16:30
24

Vạn sự trên đời đều bắt đầu từ thói quen, cũng như thoạt kỳ thủy loài người đi bằng tứ chi rồi nâng cấp dần lên thành chân ra chân, tay ra tay vậy.Từ hôm loài người phát hiện ra đôi tay có công dụng riêng, phiền toái bắt đầu.

Thị dân đắc đạo

Thị dân đắc đạo

18-11-2015 16:03
33

TTC - Mỗi lần Mỗ về quê, bạn bè Mỗ đều vây lấy mà hỏi: “Sài Gòn có gì lạ không Mỗ?”. Thật ra, Mỗ cũng không biết Sài Gòn có gì lạ không nữa, nhưng bạn bè ở quê hỏi, không lẽ Mỗ nhẫn tâm mà bảo: “Sống ở Sài Gòn mệt lắm!”, thế nên Mỗ đành đọc mấy câu thơ trên. Thây kệ, ai hiểu sao thì hiểu.

Bệnh nổ

Bệnh nổ

17-09-2015 14:52
8

Thí dụ bạn vừa gặp một người lạ hoắc nhưng người đó không ngần ngại hỏi ngay: "Biết tôi là ai không?" làm bạn phải cứng họng vì không thể nói "biết", nhưng nếu nói "không biết" thì sợ bị "người có máu mặt" phật lòng, coi như toi mạng. Hoặc có người cả đời chỉ viết được một bài nhạc mà cũng không ai biết đó là đâu, nhưng vẫn xưng là nhạc sĩ nổi tiếng... thì đích thị đó là dân nổ chính hiệu.

Đời vui như đồn

Đời vui như đồn

13-08-2015 15:02
21

Xứ mình vài tuần trở lại đây cũng râm ran nhiều tin đồn, điều này khiến Mỗ nẩy sinh vài ý nghĩ...


Create AccountLog In Your Accounttrí công nghệ

văn hóa
tin tức

dục thể

Tuổi Trẻ
báo điện tử thể thao xem báo

kinh tế chính

xem tin

hội thế giới

giáo dục

tin trong ngày Điểm Tin thế giới
Điểm Tin Điểm
Điểm Tin
hội thế
thao văn

giới giáo

kinh tế
chính trị
chính trị

Điểm Tin

Tin Điểm
Tuổi Trẻ Cười
tìm kiếm
xã hội
Tổng hợp
đọc báo
tế chính trị
xã hội tìm kiếm kinh tế

trị xã hội

Điểm Tin

xem báo
gồm kinh tế
chính trị xã
Tuổi Trẻ Cười
Trẻ Cười Điểm
giáo dục

trí công

giải trí

Tổng hợp tin
báo chí giải trí
giới giáo dục

tin ngày Tổng

tin nhanh chính trị
dục thể thao
tin nhanh

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin

công nghệ đọc tin văn hóa tin mới nhất Tuổi Trẻ Cười xã hội đọc tin
trị xã
thể thao xem tin điểm tin

Việt Nam

thao văn hóa
báo điện tử điểm tin
Điểm tin ngày

Cười Điểm

Tuổi Trẻ Cười - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

Tuổi Trẻ Cười, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Tuổi Trẻ

Tin Điểm tin

hóa giải trí
văn hóa

thể thao

kinh tế

thể thao văn

thế giới
Cười Điểm
tức Việt Nam

thế giới giáo

thế giới

tế chính

Nam gồm

hợp tin tức

hợp tin

tin tức Việt

tin tức

Điểm Tin
văn hóa giải
ngày Tổng hợp
tin ngày
tin trong ngày tin tức báo chí tin mới nhất

Việt Nam gồm

giáo dục thể

công nghệ
công nghệ
Trẻ Cười
giải trí

ngày Tổng

giáo dục
gồm kinh
Tin Điểm
Cười Điểm Tin

tức Việt

giải trí công

xã hội thế

hóa giải
Nam gồm kinh

Trẻ Cười

Tin Ngày
đọc báoj
(0.31 giây)