Khúc bi tráng ở pháo đài Đồng Đăng

Khúc bi tráng ở pháo đài Đồng Đăng

17-02-2016 10:26
10

TTCT - Nhắc đến cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, không một người Lạng Sơn nào không biết câu chuyện về cái chết của cả trăm người dân và cán bộ chiến sĩ dưới tầng hầm của pháo đài Đồng Đăng.


Create AccountLog In Your Accountđọc báo
tức Việt

Tin Điểm

ngày Tổng

trị xã hội

trị xã

tế chính trị
xem báo
thao văn hóa
ngày Tổng hợp
thế giới
Việt Nam

cuối tuần

giới giáo dục
tức Việt Nam

thế giới giáo

dục thể

Điểm tin
thế giới
Điểm Tin
công nghệ
thể thao

thao văn

văn hóa
giải trí
tuần Điểm
xem báo xã hội

xã hội

giáo dục

Điểm Tin

cuối tuần Điểm
tin mới nhất Tuổi Trẻ cuối tuần giáo dục báo điện tử

tin ngày Tổng

chính trị tìm kiếm
Trẻ cuối tuần
trí công

hội thế giới

giáo dục thể

hợp tin

điểm tin kinh tế
Trẻ cuối
tin nhanh giáo dục đọc tin

giới giáo

tin mới nhất

văn hóa giải

Nam gồm
chính trị

Tuổi Trẻ

tuần Điểm Tin

báo chí Tuổi Trẻ cuối tuần tin trong ngày
hội thế
Tuổi Trẻ cuối

Tuổi Trẻ cuối tuần - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

xem tin
gồm kinh tế
xã hội thế
dục thể thao

giải trí

Tin Ngày

kinh tế

Nam gồm kinh

đọc báo

tin tức

Điểm Tin
báo chí văn hóa
Điểm Tin Điểm
văn hóa
gồm kinh
xã hội

Tổng hợp tin

Tin Điểm
điểm tin
tin ngày
hợp tin tức
thể thao
Tin Điểm tin

thể thao văn

thế giới đọc tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem tin
giải trí công
công nghệ

Tổng hợp

tế chính
tin tức

Tuổi Trẻ

tin nhanh

thể thao

Điểm Tin

tin tức
Việt Nam gồm
kinh tế

kinh tế chính

Trẻ cuối

hóa giải

trí công nghệ
tin tức Việt

tuần Điểm

báo điện tử
Điểm tin ngày
chính trị xã
tìm kiếm

hóa giải trí

công nghệ tin trong ngày Điểm Tin chính trị giải trí

cuối tuần

Tuổi Trẻ cuối tuần, Điểm Tin, Điểm tin ngày

j
(0.01 giây)