Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

22-07-2017 12:17
25

(PLO)- Clip cho thấy một bãi rác “khủng” tràn xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt con suối.


Create AccountLog In Your Accountđọc tin

Tin Điểm tin

Điểm Tin
Việt Nam

trị xã hội

Môi trường, Điểm Tin, Điểm tin ngày

giải trí báo chí

Điểm tin

Môi trường - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

tin nhanh
Môi trường Điểm
xã hội thế giới
trường Điểm
tin ngày
xem tin
Môi trường
tin mới nhất tìm kiếm chính trị đọc tin xem báo

giáo dục thể

thể thao

tin ngày Tổng

văn hóa

trường Điểm
giải trí
tức Việt

Nam gồm kinh

xã hội công nghệ đọc báo

Tin Điểm

điểm tin

Điểm tin ngày

giới giáo
báo điện tử
hội thế
gồm kinh
tin tức

hóa giải trí

tế chính

Nam gồm

tin mới nhất xem báo

Môi trường

đọc báo

xã hội thế

giới giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Tin Điểm

giáo dục

trị xã

Việt Nam gồm
báo chí văn hóa

chính trị xã

thể thao báo điện tử

ngày Tổng

chính trị
gồm kinh tế

văn hóa giải

hóa giải

kinh tế

tin tức
hợp tin
Điểm Tin

giáo dục

tìm kiếm
trí công nghệ
tin trong ngày công nghệ xem tin

trí công

dục thể
thế giới giáo
hợp tin tức

Điểm Tin Điểm

Điểm Tin

ngày Tổng hợp
Tổng hợp
kinh tế chính

giải trí công

Môi trường

hội thế giới

Điểm Tin

dục thể thao

công nghệ
thao văn hóa
tin trong ngày kinh tế kinh tế
Tổng hợp tin

thế giới

văn hóa

trường Điểm Tin

xã hội

thể thao

thao văn

tin tức Việt

tế chính trị
thể thao văn

Tin Ngày

Môi trường tin nhanh điểm tin tin tức
Điểm Tin

giải trí

tức Việt Nam
thế giới

chính trị

giáo dụcj
(0.02 giây)