Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

Kinh hãi bãi rác 'khủng' lềnh bềnh trên suối

22-07-2017 12:17
30

(PLO)- Clip cho thấy một bãi rác “khủng” tràn xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt con suối.


Create AccountLog In Your Accountgiải trí chính trị tin tức
hóa giải trí
thao văn hóa

văn hóa giải

Môi trường

dục thể thao

thể thao

Môi trường

hợp tin tức
xem báo

tin ngày Tổng

kinh tế chính
công nghệ

ngày Tổng

Tin Điểm

văn hóa

tìm kiếm

Điểm tin ngày

tin trong ngày báo chí

Điểm Tin

giáo dục
hợp tin

trí công

Việt Nam gồm

ngày Tổng hợp

tin mới nhất xã hội

chính trị

giáo dục

Điểm Tin

tức Việt Nam

báo điện tử đọc báo

Tổng hợp tin

Tin Điểm

tin tức Việt
tin tức

kinh tế

giới giáo
Nam gồm
Môi trường văn hóa tin tức tìm kiếm

thể thao văn

Điểm Tin Điểm
gồm kinh

giải trí

điểm tin
Điểm Tin
báo điện tử văn hóa

chính trị xã

công nghệ xem tin giáo dục
giới giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giải trí kinh tế
Điểm tin

Tin Ngày

trường Điểm Tin
công nghệ
giải trí công
Nam gồm kinh
hội thế giới
trí công nghệ
thế giới

thế giới giáo

Việt Nam
tin mới nhất

tế chính trị

hội thế

tức Việt
xã hội
Tin Điểm tin

xã hội

trường Điểm

trường Điểm
trị xã hội
Tổng hợp
báo chí thế giới chính trị
trị xã

Môi trường - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

Môi trường Điểm
đọc tin
thế giới

hóa giải

tin nhanh
thao văn
kinh tế
xã hội thế
đọc báo xem tin

Môi trường, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Điểm Tin
giáo dục thể

Môi trường

tin nhanh Điểm Tin
dục thể
thể thao đọc tin
thể thao
gồm kinh tế
điểm tin tin trong ngày
tin ngày
xem báo
tế chính
j
(0.02 giây)