Khám phá bí ẩn não phải để 'mỗi đứa trẻ là một thiên tài'

Khám phá bí ẩn não phải để 'mỗi đứa trẻ là một thiên tài'

15-05-2018 21:15
5

Cuốn sách 'Bí ẩn của não phải - Mỗi đứa trẻ là một thiên tài!' của giáo sư Makoto Shichida thực sự là một công bố đầy bất ngờ, lôi cuốn về những khả năng của não phải ở trẻ em.


Create AccountLog In Your Accountbáo điện tử

& Bé Điểm

thế giới

xem báo tìm kiếm tin trong ngày

xã hội

kinh tế

& Bé

đọc tin

văn hóa giải

giới giáo dục
thể thao

giới giáo

ngày Tổng hợp
chính trị xã

tế chính trị

Điểm Tin Điểm

văn hóa

giáo dục thể

Điểm Tin

thao văn

xem tin
Tin Điểm
thế giới

Tin Điểm

thể thao

Bé Điểm

báo chí
Điểm Tin
kinh tế
văn hóa xã hội giáo dục Điểm Tin

Bé Điểm

đọc báo

hóa giải

văn hóa
ngày Tổng
giáo dục

thao văn hóa

trí công nghệ

tức Việt Nam

dục thể

thế giới giáo

Điểm Tin

Tin Ngày

chính trị

điểm tin
trị xã
Việt Nam gồm
Mẹ &

kinh tế chính

tin ngày

dục thể thao

Mẹ & Bé
Tin Điểm tin
tức Việt

hóa giải trí

hội thế giới

Việt Nam

Tổng hợp tin

Mẹ &

tế chính

hợp tin
xem báo
công nghệ
tin tức Việt

giáo dục

Bé Điểm Tin

báo điện tử công nghệ
Nam gồm kinh

Mẹ & Bé, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin trong ngày giải trí báo chí điểm tin

Tổng hợp

Điểm tin ngày

gồm kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

trí công
công nghệ giải trí tin mới nhất

tin tức

tìm kiếm

Mẹ & Bé - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

tin mới nhất

giải trí công

xã hội

tin ngày Tổng

Mẹ & Bé
tin nhanh

hợp tin tức

chính trị tin nhanh xem tin tin tức chính trị đọc tin Mẹ & Bé

gồm kinh

thể thao văn
Điểm Tin

hội thế

kinh tế đọc báo
Nam gồm

& Bé

thế giới

xã hội thế

Điểm tin
tin tức

trị xã hội

giải trí

thể thao

j
(0.02 giây)